Ve Vroutku na Podbořansku v sobotu 14. března přivítali nové občánky. Symbolický obřad se konal odpoledne v zasedací místnosti tamního městského úřadu, starosta Jaromír Kubelka šesti přítomným dětem a jejich rodičům popřál do života vše nejlepší. Slavnost doprovodilo vystoupení dětí z tamní mateřské a základní školy.

Ve Vroutku probíhá vítání občánků zpravidla dvakrát do roka. Děti dostávají drobné dárky, rodiče se podepisují do pamětní knihy městečka.