Bájný kopec v současnosti patří hlavně turistům a milovníkům výletů, láká je tam také srubová rozhledna, která má připomínat slovanské hradiště. Vrch Rubín má za sebou ale také bohatou historii. Býval slovanským hradištěm, při průzkumech tam archeologové zadokumentovali bránu do hradiště či šipky ze středověkých šípů, odehrávala se tam historie Podbořanska. Je i chráněnou památkou, doložena jsou tam pravěká a raně středověká osídlení.

Někteří badatelé tam dokonce umisťují i známou bitvu u Wogastisburgu. Její přesné místo se zatím nepodařilo lokalizovat a možná nikdy nepodaří. Někteří říkají, že právě například šipky z šípů by tuto verzi mohly podporovat. Podle dalších badatelů to ale zřejmě tak není, jiní historici totiž tvrdí, že pro to nejsou žádné věrohodné důkazy, že se nejspíše odehrála jinde.