Pěkná divoká příroda. Strmý svah a místy nebezpečné skály. Pochod lesem, kde slyšíte jen zpívat ptáky a jinak prakticky nepotkáte živou duši. Mačkat s turisty na stezkách jako v Krkonoších nebo Tatrách se tady rozhodně nebudete. Nahoře však zase najdete jen čistou přírodu, ticho a svěží vítr; žádný stánek s pivem, hamburgry ani suvenýry. Kdo má rád tyhle parametry, pro toho je Rubín, bájný kopec u Podbořan, jako stvořený.

Na vrchol se dá nejlépe vystoupit cestou z Dolánek. Ve vsi jsou dvě naučné tabule, instalované městem Podbořany, a od nich pak už pokračuje nijak neznačená cesta podél pár domků a pak do lesa. Držte se pořád směrem nalevo a postupně dojdete až k vrcholu. Směr doleva platí na všech lesních „křižovatkách" - na několika místech se totiž cesta dělí na více směrů. Značení není nikde, je třeba jít prostě pořád nalevo.

Dávná bitva Slovanů a Germánů: je to dost odvážná hypotéza

Pokud byste chtěli z vyšlapané cesty sejít a udělat si dobrodružný výstup vlastní trasou, možné to je, ale buďte velmi opatrní. Svahy Rubínu jsou velmi příkré, navíc porostlé hustou trnitou vegetací. A na některých místech z nich vystupují holé prudké skalnaté srázy, které jsou špatně vidět. Tam může hrozit těžký úraz.

Pohled na bájný vrch Rubín ze západní strany od Kaštic.Rubín má za sebou dlouhou a bájnou historii. Je to staré, dnes už opuštěné slovanské hradiště. Archeologové tam i dnes provádějí výzkumy a mají v místě na vršku otevřenou jámu. Což je další důvod k opatrnosti.

V roce 631 nebo 632 proběhla bitva u Wogastisburgu mezi Slovany ze Sámovy říše a Germány z Franské říše. Ovšem kde vlastně přesně leží hradiště Wogastisburg? To dnes dosud nikdo neví. Někteří badatelé jako jednu z možností umísťují dějiště bitvy právě na Rubín u Podbořan, ale to je zřejmě velmi odvážná hypotéza. „Pro tuto (ale ani žádnou jinou) lokalizaci nebyly zjištěny a doloženy přesvědčivé důkazy," uvádí Wikipedie, internetová encyklopedie.

Ať už na Rubínu zuřila hned na začátku středověku lítá bitva, anebo nikoli, dnes je to místo naprosto klidné, tiché, příjemné. Výstup nahoru po zhruba čtyřicetiminutové procházce stojí za to. Odměnou je pěkná vyhlídka na krajinu a Doupovské hory. Případně i voňavé opečené buřty - ohniště jsou připravena jak nahoře, tak i dole pod kopcem.

Tak směle do toho a hezký výlet přejeme! Na víkend je ohlášeno hezké počasí, a tak podzimní procházka na tajuplné místo by se měla vydařit.