Nyní mají přijít na řadu lokality v ulicích Písečná a Dr. Kůrky a také zbylá část Podměstí kolem kulturního domu Moskva.

„Obě tyto rekonstrukce jsme měli naplánované tak, aby proběhly letos. Bohužel v obou případech jsme byli nuceni zakázku na zhotovitele zrušit z důvodu příliš vysoké vysoutěžené ceny,“ sdělil Lukáš Seidl, technický náměstek ŽT. Společnost na obě akce měla přislíbenou dotaci ve výši 30 procent, o kterou přišla. Nově by ale mohla získat až 40 procent dotace.

Zároveň chce ŽT vyměnit potrubí také na největším sídlišti Jih 2. Po rekonstrukci rozvodů jsou domy napojené na primární tepelné potrubí, odpadá tak potřeba velkých výměníkových stanic. Snižují se tím ztráty, pro odběratele to znamená nižší ceny za teplo.