Staré, poruchové a vysoce ztrátové. Takové jsou velké výměníkové stanice z osmdesátých let 20. století, které dodávají teplo obyvatelům žateckých sídlišť. Jejich majitel a provozovatel Žatecká teplárenská (ŽT) se je snaží postupně vyřazovat z provozu. Je to ale dlouhodobá záležitost.

Do výměníkové stanice se přivádí teplo z výtopny v Perči, převádí se tam do trubek, které pak přímo zásobují jednotlivé domy. Řešením, jak stanici obejít, je rekonstrukce teplovodní sítě a instalace malých výměníkových stanic, tzv. kompaktních předávacích stanic, přímo v domech. Do domů v takovém případě už nevedou čtyři, ale jen dvě trubky. Pro obyvatele daných objektů to sice na začátku znamená investici v řádu desítek tisíc korun do zmíněné předávací stanice, platí ale o poznání nižší cenu tepla než dříve.

Tito odběratelé letos platí za teplo 393 korun, obyvatelé napojení na velkou výměnnou stanici 639 korun.

Rekonstrukce sítí už proběhly u bytových domů v Hájkově ulici v Podměstí a loni ve vnitrobloku domů v horní části ulice Bří Čapků. Díky tomu ŽT mohla vyřadit z provozu tamní výměníkovou stanici v objektu, v jehož sousedství sídlí posilovna a squash. „Objekt jsme vyklidili, zpracováváme projekt na jeho další využití. Chtěli bychom v něm zřídit parkovací stání pro auta, podle našich informací mají lidé z místa o kryté parkování zájem," sdělila Alena Hlávková, ředitelka Žatecké teplárenské.

Rekonstrukce na dalších místech

Rekonstrukci teplovodních rozvodů chystá ŽT ve třetí lokalitě, zřejmě opět půjde o Podměstí. „Postupně bychom chtěli tyto práce provést po celém městě, kde jsou dosud staré čtyřtrubkové rozvody," sdělila ředitelka. „Je to ale hodně o domluvě s dotčenými odběrateli, o jejich ochotě ke změně," dodala ředitelka Žatecké teplárenské.

ŽT by tak mohla vyřadit z provozu poslední velké výměníkové stanice na sídli Jih u Normy a na okraji města při výjezdu na Holedeč. V případě panelového sídliště Jih 2 by se ani nemělo příliš kopat do země, teplovodní trubky jsou tam vedené v podzemních chodbách, tzv. kolektorech, kde by se i vyměnily.