Vyplývá to z informací od společnosti DAKO-CZ, která je novým nájemcem areálu zkrachovalé firmy Heavy Machinery Services (HMS).

„Plánujeme, že do konce tohoto roku v areálu HMS projde servisem nebo bude nově vyrobeno zhruba 500 vagonů,“ sdělil ředitel výroby v Lounech Vojtěch Vagner. „Výrobu zahájíme neprodleně poté, co se podaří vyklidit areál od nepotřebného materiálu a rozpracovaných výrobků, které nejsou vlastnictvím HMS. Na úklidu areálu se intenzivně pracuje,“ dodal.

Výrobní program je podle společnosti DAKO-CZ nyní naplněn až do konce letošního roku. Firma na práci v lounské vagonce přijala 300 kmenových zaměstnanců HMS, další prý přibývají. Před vyhlášením konkurzu jich na výrobě vagonů v Lounech pracovalo přibližně 550.

Lounský podnik má těžit z partnerství se spoluvlastníky společnosti DAKO-CZ. Těmi jsou průmyslová skupina CSG, největší evropský výrobce vagonů Tatravagónka Poprad a logistická skupina BUDAMAR, která sama provozuje velkou flotilu železničních vozidel.

Dlouhodobé potíže

Lounská vagonka se potýká s problémy od roku 2010, kdy začalo období častých změn názvů společnosti, kriminálních kauz a také špatné platební morálky, která vedla k insolvenčnímu řízení zahájenému proti HMS v roce 2013. Hospodaření v areálu pak převzala společnost Legios Loco. Mezi oběma firmami docházelo údajně k netransparentním finančním transferům, objevila se podezření z tunelování HMS a z poškozování zájmů věřitelů v zájmu anonymního koncového vlastníka. 

V závěru června letošního roku poslal insolvenční soud v Českých Budějovicích společnost HMS do konkurzu. Legios Loco pak dostala výpověď z nájmu, konkurzní správkyně Petra Hýsková areál pronajala právě společnosti DAKO-CZ. „Po vyhlášení konkurzu jsem jednala v zájmu věřitelů, mezi kterými jsou i státní organizace, banky či dodavatelé, aby nedošlo k dalšímu snížení hodnoty HMS a aby byly maximálně uspokojeny všechny pohledávky. Stěžejní je, aby v areálu HMS zůstala zachována výroba tak, aby podnik i jeho zaměstnanci měli do budoucna perspektivu,“ vysvětlila svůj krok.

Legios Loco s výpovědí z nájmu nesouhlasí a považuje vše za práci insolvenční mafie a dlouhodobou snahu ovládnout významného výrobce železničních vagonů jednou předem vybranou ekonomickou skupinou prostřednictvím insolvence HMS. „Proti postupu insolvenční správkyně, která paralyzuje provoz firmy, se aktivně bráníme,“ oznámil generální ředitel Legios Loco Petr Vlček. Podle jeho slov se společnost Legio Loco domáhá ochrany svých práv a náhrady škody, která jí byla činností insolvenční správkyně způsobena. „V praxi to znamená denní ztrátu deset milionů korun a neplnění smluvních podmínek vůči zákazníkům,“ popsal Vlček.

V současné době řeší insolvenci společnosti Legios Loco soudy v Praze. V polovině července dlužila přes půl miliardy korun celkem 274 věřitelům. Legios Loco tvrdí, že za platební neschopností stojí nemožnost hospodařit v lounském areálu.

Stanovisko společnosti Legios Loco

Převzetí areálu firmou DAKO považuje spol. Legios Loco za krádež za bílého dne, která je výsledkem nezákonného postupu insolvenční správkyně Petry Hýskové. Vagonky se zmocnila skupina CSG zbrojaře Strnada a slovenského podnikatele ruského původu Beljajeva s vazbami na Kreml. Za touto loupeží vidíme vyvrcholení nekalého konkurenčního boje a zákulisní dohodu insolvenční správkyně s předem vybraným ekonomickým subjektem, který o vagonku veřejně projevil zájem už před rokem.

Za alarmující považujeme, že insolvenční správkyně zabránila nájemci areálu Legios Loco v jeho užívání doslova ze dne na den. S pomocí agresivně se chovající soukromé ochranky, spřáteleného motorkářského gangu FALCON, okamžitě paralyzovala výrobu, i když je zákonná výpovědní lhůta tři měsíce. Je naprosto nepřijatelné, že znepřístupnila kanceláře této společnosti, ke které nemá žádnou pravomoc. Dochází tak denním ztrátám v řádu desítek milionů korun, přičemž v areálu je rozpracovaná výroba za půl miliardy korun.

Legios Loco považuje výpověď z právního hlediska za neplatnou a podala už v této věci příslušné žaloby k soudu. Mimo jiné podala žádost o vyhlášení moratoria, tedy ochrany majetku firmy do doby, než budou vyřešeny komplikace s protiprávním jednáním Petry Hýskové, která nemá, kvůli ztrátě bezúhonnosti, vykonávat roli insolvenčního správce

Radka Háčková
mediální konzultant Legios Loco