Sborník vznikl z příspěvků z konference konané v Žatci na podzim roku 2015. Vydavatelem je spolek Historie a současnost Poohří ve spolupráci s řadou dalších regionálních institucí, včetně žateckého Regionálního muzea. V souladu s hlavním tématem konference se většina autorů zabývala přímo historií měst. Pozornosti tak neunikla například líčení jejich osudů ve středověkých kronikách, městská sakrální a fortifikační architektura nebo heraldické památky a cechovní problematika.

Odborných článků je celkem sedmnáct. Přímo městu Žatci a jeho historii se věnuje například studie Pavla Štěpánka o Žatci jako zastávce na svatojakubské poutní cestě. Veronika Štěpánová − Doušová analyzuje starou žateckou zádušní knihu. Petra Zelenková představí Žatec jako „město obávané pro svá vítězství.“ Historička žateckého muzea Milada Krausová vás přenese do doby, kdy se v Žatci „ještě tančilo“ a připomene zapomenutou návštěvu budoucího posledního českého krále Karla Habsburka v tomto městě roku 1910. Další příspěvky jsou věnovány starší i novější historii měst Louny, Litoměřice či Roudnice.

Opomenuty nezůstaly ani dramatické dějiny druhé poloviny 20. století. Pedagožka žateckého muzea Hana Lencová – Černá rozebrala charaktery národních správců po roce 1945 v článku Národní správce – bezúhonný hrdina? Známý brněnský historik Jaroslav Vaculík vylíčil atmosféru a problémy příchodu Volyňských Čechů do Žatce. Zmínky o Žatci a jeho úloze ve třetím odboji nechybějí ani v článku Ondřeje Hladíka o zpravodajské skupině Věkoslava Loutského. Pestrý obsah sborníku doplňuje bohatý obrazový a mapový materiál. 

Připojeny byly rovněž články, které na konference nezazněly. První z nich je dílem Petra Čecha a Katarína Chlustikové – Mašterové a zabývá se lokalizací minoritského klášterního kostela sv. Petra. Lounský historik Jaroslav Havrlant seznámí čtenáře se spletitými osudy početných žateckých kostelů. 

Sborník je v prodeji v hlavní budově muzea v Husově ulici 678 v Žatci. 

Milada Krausová