Stálou pracovnu by si na žatecké radnici mohli skoro zřídit policejní vyšetřovatelé. V poslední době na tamním městském úřadě šetří jeden případ za druhým. Prošetřovali trestní oznámení na starostku kvůli rekonstrukci Hájkovy ulice, dalším trestním oznámením, které se týká bytů u Tesca, se ještě zabývají. A nedávno také zjišťovali, jak to bylo s odloženou služební zbraní žateckých strážníků u barmanky v herně.

Loni na jaře podali tři žatečtí opoziční zastupitelé, Karel Krčmárik, Aleš Kassal a Petr Čech, podnět na státní zastupitelství kvůli rekonstrukci Hájkovy ulice. A to kvůli tomu, že starostka podepsala se stavební firmou dodatky ke smlouvě. Ty jí umožnily dokončit práce o více než měsíc později. Starostka dodatky podle nich vůbec nesměla podepsat a radnice měla uplatňovat sankce za pozdní dokončení rekonstrukce. „Město mělo po firmě požadovat sankci z prodlení ve výši 3,6 milionu korun," tvrdil zastupitel Karel Krčmárik.

Prodloužení termínu rekonstrukce

Vedení města se za starostku postavilo a tvrdilo, že žádná škoda městu nevznikla. „K prodloužení termínu rekonstrukce došlo z jiných důvodů. V místě probíhal archeologický průzkum, protáhla se ale hlavně rekonstrukce sítí," vysvětlil místostarosta Jan Novotný.

Policisté rekonstrukci prověřovali, před několika dny došli k závěru. „Policie případ odložila s tím, že se žádný trestný čin nestal," sdělila Jaromíra Střelcová, lounská policejní mluvčí. Místostarosta Jan Novotný zmíněnou trojici žateckých zastupitelů vyzval, aby se starostce veřejně omluvili. Jeho návrh usnesení, ale mezi zastupiteli na lednové schůzi potřebnou podporu nenašel.

Byty u obchodu Tesco

Na konci loňského léta vedení Žatce „na oplátku" podalo trestní oznámení na krok svých předchůdců. Radní v září rozhodli, že město podá na Policii ČR podnět, aby prošetřila okolnosti kolem bytových domů u obchodu Tesco. Hlavně kupní smlouvu o prodeji pozemků mezi městem a developerskou společností z roku 2006, směnky mezi oběma subjekty a následnou dohodu o narovnání z roku 2008. U dohody „byli" jak tehdejší místostarosta Aleš Kassal, tak někdejší radní Karel Krčmárik. Oba stáli za už zmíněným trestním oznámením kvůli Hájkově ulici.

Developerská společnost JTH Group koupila v roce 2006 od města pozemek v lokalitě Klín na jižním okraji Žatce mezi plzeňskou silnicí a Husovou ulicí. Zavázala se, že do konce roku 2007 postaví první bytový dům. Pokud by se tak nestalo, měla společnost městu proplatit dvacetimilionovou směnku.

Firma nakonec termín nestihla, ke kolaudaci bytového domu došlo až v průběhu ledna 2008, tedy o několik týdnů později. Město na proplacení směnky trvalo a věc směřovala k soudu. Nakonec se ale radnice a firma dohodly mimosoudně.

Mimosoudní dohoda

Město dostalo čtyři byty, které JTH Group postavila u Tesca. Za to město nepožadovalo proplacení dvacetimilionové pokuty. Navíc firmě už nehrozil obdobný desetimilionový postih za to, že nedostavěla v termínu druhý bytový dům. Jeho nedostavěné torzo stojí u Tesca dodnes.

Současné vedení města se obrátilo na Policii ČR, aby tento postup prošetřila. „Případ šetříme. V nejbližší době zatím uzavřen nebude. K věci si vyšetřovatel nechává vypracovat znalecké posudky," sdělila policejní mluvčí Jaromíra Střelcová.

Policisté nedávno v Žatci také prošetřovali chování tamních strážníků, kteří si ve službě „dali" do úschovny zbraň k barmance v herně. Vyšetřování ukázalo, že se nejednalo z jejich strany o žádný trestný čin a věc řešila přestupková komise. „Jednání strážníků jsme vyhodnotili jako přestupek, který byl k řešení předán městskému úřadu," potvrdila J. Střelcová.