Manželé Karel a Hana Valentovi koupili v roce 2007 bývalou administrativní budovu na okraji Výškova na Žatecku (na snímku). Objekt chtějí přestavět na nájemní byty.

Potřebují k tomu povolení od Stavebního úřadu v Postoloprtech. A první povolení se týká toho, zda a za jakých podmínek tam byty mohou vůbec vzniknout. Proto požádali stavební úřad o vydání územního rozhodnutí.

Úřad byl ale proti a přestavbu na byty zamítl. Manželé se odvolali ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, ten jim dal za pravdu – výrok postoloprtského stavebního úřadu zrušil a vrátil k novému projednání. To se opakovalo podruhé a nyní potřetí.

Krajský úřad Ústeckého kraje, konkrétně jeho oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu, v minulých dnech už potřetí zrušil rozhodnutí Stavebního úřadu v Postoloprtech, které se týká vydání územního rozhodnutí k bytovému domu ve Výškově. Věc opět vrátil k dořešení do Postoloprt.

Byty ano nebo ne?

Spor se týká toho, zda byty v bývalé administrativní budově zemědělského družstva mohou být. Stavební úřad v Postoloprtech tvrdí, že ne. A třikrát v tomto duchu rozhodl. Jiné názory říkají že ano. A krajský úřad třikrát rozhodnutí postoloprtského stavebního úřadu zrušil.

Kauza se táhne už dva roky. Manželé Valentovi tvrdí, že Stavební úřad v Postoloprtech je v této věci podjatý a chtějí, aby jejich žádost o vydání územního rozhodnutí řešil jiný stavební úřad. Sama vedoucí postoloprtského stavebního úřadu uvedla, že její pracovnice nejsou již schopny nepodjatě pokračovat v této kauze.

Nicméně o tom, zda je úřad či konkrétní úředník podjatý, dosud nikdo nerozhodl. Může se o tom rozhodovat, kdy správní řízení běží. Ne po vydání rozhodnutí. „Požadavek jak manželů Valentových, tak odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Postoloprtech, na určení jiného stavebního úřadu pro provedení řízení tak nemá nyní zákonnou oporu,“ uvedla Hana Bergmannová, vedoucí příslušného oddělení stavebního řádu krajského úřadu.

Řízení se vrací do Postoloprt

Pokud se má řešit podjatost úředníků, musí u správního orgánu řízení probíhat. Předpokladem tedy je, že ve věci dosud nebylo vydáno rozhodnutí. Tím, že se věc nyní vrací do Postoloprt, je prostor, aby se podjatostí začala tamní radnice zabývat.

A pokud se ukáže, že stavební úřad není kvůli tomu schopný věc vyřešit, pak kraj celé řízení předá jinému stavebnímu úřadu.