Krajský úřad Ústeckého kraje už podruhé zrušil rozhodnutí stavebního úřadu v Postoloprtech ve stejné věci. Ten opět zamítl manželům Karlu a Haně Valentovým vydat územní rozhodnutí k přestavbě bývalé administrativní budovy v zemědělském areálu na okraji Výškova na bytový dům.

Manželé se proti zápornému stanovisku úřadu v Postoloprtech odvolali, kraj jeho rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání.

K obdobné situaci došlo už na konci loňského roku, kdy krajský úřad zamítavé rozhodnutí postoloprtského stavebního úřadu také zrušil. Celá věc se projednávala znovu, letos v březnu vydal stavební úřad znovu zamítavé stanovisko. A manželé Valentovi se zase odvolali.

„Odvolací správní orgán shledal, že Městský úřad Postoloprty, stavební úřad, nepostupoval při vydání napadeného rozhodnutí v souladu s platnými právními předpisy. Rozhodnutí vykazuje jak procesní vady, tak vady zejména v obsahu odůvodnění. Stavební úřad ne zcela dostatečným způsobem vyhodnotil všechny podklady pro vydání rozhodnutí, a ne zcela dostatečně odůvodnil, jakými úvahami se řídil při vyhodnocení těchto podkladů,“ uvedla Hana Bergmannová z odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu.

Objekt, kterého se záležitost týká, byl kolaudován v roce 1978 jako správní budova mechanizačního střediska JZD Staňkovice na farmě Výškov. Několik let už je nevyužívaný. Manželé Hana a Karel Valentovi objekt koupili s tím, že jej přestaví na dvacet nájemních bytů.

Jejich záměr ale narazil na odpor vedení obce Výškov, podle které není v souladu s územním plánem. V tomto duchu také dvakrát rozhodl stavební úřad v Postoloprtech.

„Stavební úřad je povinen jednoznačně odůvodnit, v čem je požadovaná změna v užívání objektu na bytový dům v rozporu se zněním vyhlášky obce o závazné části územního plánu,“ uvádí se v rozhodnutí krajského úřadu.