„Malování je přirozená činnost člověka od dětství a s nástupem školní výtvarné výchovy se u dětí buď utlumí nebo probudí. U mne se probudilo ve formě malování postav, především tehdy podle plakátů. S figurální malbou jsem neskončil ani na pedagogické fakultě v Ústí, kde nás malbu učil skvělý pan docent Bartůněk a výrazně mne ovlivnil. Kladl důraz na to, aby obraz měl nějakou myšlenku, nápad, příběh. V malování se soustředím hlavně na člověka, který je mou největší inspirací,“ řekl ke své tvorbě Ivan Borl. Výstava v divadle je rozdělena na dvě části, figurální a krajinnou.

Zasněžený a zamrzlý zámecký park v Krásném Dvoře na Podbořansku.
FOTO: Sníh a led vykouzlily v zámeckém parku v Krásném Dvoře zajímavé pohledy

Ivan Borl (1974) je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor výtvarná a občanská výchova. V současné době je majitelem reklamní agentury DIGON v Lounech, kde se mimo jiné věnuje kreativní práci s obrazem. Ve Vrchlického divadle vystavoval poprvé v roce 2008.