Expozice s názvem Sirupy, mošty, víno… se setkala s velkým zájmem, řada lidí si přišla do muzea zavzpomínat. „Výstava přibližuje historii dnes již neexistujícího podniku Fruta Žatec. Okrajově se dotýkáme i jeho předchůdců, kterými byly Dreherův pivovar, konzervárna Melzer a Weiss a poté konzervárna Saaza. Dále ukazujeme katalogy výrobků Fruty, fotografie z činnosti konzervárny, z podnikových oslav, nahlížíme do kronik dopravy a skladu," láká k návštěvě autorka výstavy Jitka Krouzová. Výstavu spoluvytvářejí také exponáty od veřejnosti, přinesli je bývalí zaměstnanci či jejich rodinní příslušníci.

V žateckém muzeu chtějí v úspěšných výstavách o tamních podnicích pokračovat. Po Šroubárně a Frutě už se začíná chystat expozice o papírnách.