Pod vedením zkušené výtvarnice Jany Marešové se studentkám podařilo vytvořit celou řadu zdařilých výtvarných děl a obsáhnout celý plánovaný obsah kurzu. Původně byl plánovaný na celý letošní rok, ale z důvodu pandemie se mohl naplno rozběhnout až v průběhu léta.

„V červnu se studentky věnovaly tvorbě kachlů, misek a drobných plastik z keramické hlíny, kterou následně kolorovaly barvítky a glazurami. Během prázdnin přišla na řadu malba v plenéru. Díky ní je na výstavě ke zhlédnutí několik akrylových maleb na plátně s náměty lounských pamětihodností i motivů při břehu řeky Ohře,“ popsala Jitka Andrlová z Městské knihovny v Lounech.

Zemědělec z Tuchořic Karel Lebeda vyřezává a odváží ze své plantáže vánoční stromky.
V létě chmel a obilí. Teď zemědělec ze Žatecka „sklízí“ vánoční stromky

Na podzim studentky pokračovaly malbou zátiší i krajiny akvarelem. „Čas studentky věnovaly i výběru a reprodukci obrazů známých mistrů výtvarného umění, které namalovaly technikou akrylu na plátno. V závěru kurzu pak vznikla celá řada zátiší v technice kresby i malby pastelem,“ připomněla Jitka Andrlová.