Rostou? Nejčastější otázka těchto dní mezi lidmi, kteří alespoň někdy vyrazí do lesa na houby. A nemohou se shodnout. Mnozí uvěří televizním šotům, jiní mají zaručené zprávy od svých známých, kteří prý přinesli plné košíky. Někdo se zase přizná, že se jen prošel lesem, aniž by obohatil svoji kuchyni.

Letošní rok má sice daleko do bohatství předchozích sezón, ale houby se najdou i nyní na Žatecku, jak potvrdily nálezy předvedené minulý týden na členské schůzi Houbařského spolku Žatec. Jeho členové také uspořádají svoji 30. výstavu hub, která se uskuteční v přednáškovém sálu hotelu U Černého orla (na autobusovém nádraží) v pátek 25. a sobotu 26. září.

„Od svého založení v květnu 1979 (tehdy Mykologický kroužek při KASS Žatec) se členové houbařského spolku snaží plnit odkaz zakladatelů české amatérské mykologie přispíváním k výchově žatecké veřejnosti ke vztahu k houbám," říká předseda Houbařského spolku Žatec Ing. Pavel Dombaj.

Lidé poznají bohatství druhů

„Jednou z forem výchovy je i pořádání výstav hub, na kterých je veřejnost upozorňována na jedinečné druhové bohatství hub Žatce a jeho okolí a nutnost jeho ochrany. Dalším důležitým úkolem výstav hub je upozorňování na výskyt jedovatých hub v okolí a přispívat tak k prevenci před otravami jedovatými houbami," dodává předseda.

Součástí výstavy je také houbařská poradna, kde každému houbaři určí přinesené houby a současně i poradí, jak svůj nález lze optimálně zpracovat v kuchyni. „Věříme, že přes dosud nepříliš příznivý vývoj růstu hub se i letos podaří vystavit reprezentativní počet druhů z jedinečné žatecké mykoflóry i ze vzdálenějších lokalit a představit jejich krásu," dodává náš přední odborník Ing. Dombaj.

Výstava bude otevřena po oba dny od 8 do 18 hodin u Černého orla, kde se konalo i pět předchozích ročníků.

Jaroslav Kubíček