Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci vodovodu v Masarykových sedech v Lounech. Ten slouží k zásobování výstaviště a nedalekého sportoviště. „Stávající litinový vodovodní řad vnitřního průměru 50 mm pochází z roku 1960. Slouží převážně k zásobování výstaviště Louny a přilehlého sportoviště. Je však značně inkrustovaný a opakovaně poruchový, takže se musí používat náhradní zásobování. V krátkém úseku vede v souběhu s vodovodem i kanalizace, ta však rekonstrukci nevyžaduje," sdělil Jiří Hladík, tiskový mluvčí SVS.

Pro vodovod použije kapacitnější potrubí z polyetylénu o průměru 90 mm. K jeho výměně dojde v délce 199 metrů bezvýkopovou metodou, řízeným protlakem, a v délce 169 metrů v otevřeném paženém výkopu. „Součástí rekonstrukce je přepojení všech vodovodních přípojek na trase. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou," dodal mluvčí.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. června. Vlastní práce započaly v minulých dnech, mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 29. srpna.