Začátek července je doba, kdy začínají prázdniny, většina lidí myslí na dovolenou. Ne tak někteří pořadatelé výstav. V Žatci a okolí jich začne hned několik. V synagoze přiblíží tragický osud polských Židů, v muzeu připomenou pití piva v Žatci a na zámku Stekník ukážou tradici sušení chmele.

Výstavu v žatecké synagoze připravují Polský institut v Praze a Muzeum dějin polských Židů ve Varšavě. Mapuje osudy židovské komunity na území polsko – litevského státu, který byl v 16. až 18. století světovým centrem židovské vzdělanosti a kultury. „Většina památek z období polsko - litevského státu byla stejně jako další projevy židovské kultury zničena během druhé světové války, jíž padla za oběť také naprostá většina židovských obyvatel země. Některé stavby a další památky se přesto zachovaly,“ uvedli autoři výstavy, která bude v žatecké synagoze k vidění od 1. července do 21. srpna.

V prvním červencovém týdnu začne nová výstava také na zámku Stekník u Žatce. Už z názvu Nejlepší chmel rodí česká zem je patrné, že hlavním tématem je pěstování této pro Žatecko typické plodiny.

„Český chmel je od konce 18. století považován za nejlepší na světě. Pěstování a zpracování této plodiny dalo v minulosti tamní krajině i jejím sídlům velmi specifickou podobu,“ upozornila hlavní autorka výstavy Lucie Radová z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. Ten ji připravil ve spolupráci s ústeckou Filozofickou fakultou UJEP.

Dodnes stojí stovky sušáren

Výstava se zaměřuje na procesy a technologii sušení chmele a na stavby k tomu určené. Na Žatecku dodnes stojí stovky sušáren. „Žádné jiné zemědělské odvětví nezanechalo tolik staveb, navíc koncentrovaných na relativně malém území. Jen málo těchto historických staveb slouží původnímu účelu a většina z nich postupně chátrá,“ popsala Radová.

Výstava se právě zabývá těmito typickými stavbami a zaměřuje se na Stekník, Staňkovice, Radíčeves a Trnovany. „Na příkladu čtyř nejvýznamnějších chmelařských obcí Žatecka výstava ukazuje, jaký dopad mělo toto odvětví na podobu sídel a okolní krajinu,“ vysvětlila mluvčí ústecké univerzity Jana Kasaničová.

Výstava bude ve Stekníku k vidění od 4. července. „Expozice se připojí k výstavě s názvem Jak se češe do věrtele, která je věnovaná pamětníkům chmelových brigád na zámku Stekník v 50. a 60. letech,“ připomněla kastelánka zámku Jana Zajíčková. Tato výstava je na zámku od května loňského roku.

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zase připravuje novou výstavu o pivu. Její název je Přijďte k nám na jedno aneb Z Rakouska až do RAJe. Začne ve čtvrtek 11. července v hlavní budově muzea.

„Autor a kurátor výstavy Libor Šebek ve spolupráci s Markem Cajthamlem a Miroslavem Černým se pokusil zmapovat všechny žatecké restaurace a hostince fungující od doby Rakousko – Uherska až do jejich převedení pod správu Restaurací a Jídelen. O tom, že pivní kultura byla v Žatci velmi rozmanitá, se mohou návštěvníci přesvědčit na dobových fotografiích, reklamách, ale i exponátech, které se podařilo nasbírat či vypůjčit od dobrovolných spolupracovníků ze Žatce i blízkého okolí,“ pozvala Jitka Krouzová ze žateckého muzea.

Pro každého návštěvníka výstavy či sběratele tácků pořadatelé připravují malý dárek, exkluzivní pivní tácek, jehož vydání podpořila chmelařská firma ze Žatce.