Maximální rychlost aut na silnici II/227 Žatec – Rakovník nebude u výtopny v Perči snížena dopravní značkou z 90 na 70 km/h.

Žádost Žatecké teplárenské zamítl odbor dopravy žatecké radnice, který omezující značku považuje za zbytečnou a bezdůvodně omezující plynulost provozu. Místo toho by se měly v místě objevit značky „Jiné nebezpečí“ s dodatkovou tabulkou s tím, že by tam rychlost 70 km/h byla jen doporučená.

Žatecká teplárenská požádala o umístění značky, která by řidičům přikazovala snížit rychlost z maximálních 90 na 70 kilometrů v hodině, kvůli obavě z případných kolizních situací, které by mohly vzniknout při výjezdu nákladních aut, jež výtopnu v Perči zásobují palivem nebo z ní odvážejí popel. Ročně do objektu zajíždí zhruba pět set souprav s uhlím a 1650 aut s dřevní štěpkou. K tomu ještě přes dvě stě aut ročně vyváží z výtopny popel.

Proto chtěla Žatecká teplárenská snížit rychlost projíždějících aut na silnici Žatec – Rakovník, která kolem výtopny vede. Podle odboru dopravy žatecké radnice i dopravního inspektorátu Policie ČR v Lounech je takové omezení na rovném úseku silnice kolem výtopny zbytečné. „Navržené časové neomezené snížení rychlosti o dvacet kilometrů za hodinu je dle názoru správního orgánu neodůvodněné a vzhledem k četnosti vyjíždějících aut naopak po většinu doby zbytečné a bezdůvodně omezující,“ uvedl v rozhodnutí odboru dopravy žatecké radnice její vedoucí Jiří Dobruský.

V místě má tak být na náklady Žatecké teplárenské umístěna značka „Jiné nebezpečí“ s dodatkovou tabulkou s nápisem „Pozor výjezd pomalých vozidel“. Zároveň s tím tam má být značka doporučující rychlost 70 kilometrů v hodině. „Toto opatření nebude bezdůvodně omezovat účastníky silničního provozu, ale zároveň je upozorní na možný výjezd pomalých vozidel a tedy vhodnost řídit se doporučenou maximální rychlostí,“ píše se v rozhodnutí žatecké radnice.