Soud stejný verdikt vynesl už před dvěma roky. Národní knihovna se ale odvolala a Městský soud v Praze vrátil případ k novému projednání.

Varhany vznikly v první polovině 18. století právě pro Zrcadlovou kapli v Klementinu, které tehdy vlastnili jezuité. Když byl řád v roce 1773 zrušen, odkoupila je římskokatolická církev a umístila je do kaple svaté Anny v Počeradech, kde byly do roku 1979. Odtud ve zdevastovaném stavu zamířily do Prahy a po opravě do Klementina. Tam budou umístěny i nadále.