Na tehdejší dobu vzpomněl žatecký rodák žijící v Německu Peter Klepsch, který bydlel poblíž synagogy. „Když jsem se přes spleť vodních hadic dostal k mému rodnému domu v Dlouhé ulici, v podstatě vedle synagogy, tak mi maminka vyprávěla, že ráno několik mužů v civilu násilím vtrhlo do židovského chrámu a vydrancovali ho. Když synagoga náhle stála v plamenech, včas zasáhli žatečtí hasiči a za krátko měli oheň v synagoze pod kontrolou,“ vzpomněl. „Díky žateckým rodákům je zde, před synagogou, každoročně vzpomenuto zavražděných žateckých židovských občanů. Tam, kde chybějí informace, se snadno ujme semínko nenávisti, které šíří neonacisté,“ uvedl předseda Židovské obce Teplice Michal Lichtenstein.

V listopadu 1938 německé úřady nečinně přihlížely řádění paramilitantních jednotek SA, jejichž členové rozbíjeli skla a výlohy židovských domů, obchodů a synagog. Záminkou pro pogrom byl atentát na sekretáře německého velvyslanectví v Paříži, Ernsta vom Ratha, který spáchal 17letý židovský mladík Herschel Grynszpan. Události tehdy zasáhly i Žatec.

Proměnu areálu fotbalového hřiště včetně Chaloupky a nejbližšího okolí přibližuje studie, kterou si město Žatec nechalo vypracovat.
Zbourat a postavit znova. Zázemí na Slavoji včetně Chaloupky čeká proměna

„O židovské historii se ve školách moc neučí, a tak dnes mladí nic nevědí o této historii, která byla součástí našeho prostoru bezmála tisíc let. Připomínkou Křišťálové noci chceme osvětlovat tato bílá místa v historii hlavně pro mladou generaci,“ vysvětlil Petr Šimáček ze Spolku rodáků a přátel města Žatce.

Starostka města Zdeňka Hamousová v sobotu před synagogou připomněla, že se na rozkvětu Žatce ve velké míře podíleli židovští obchodníci s chmelem. I jejich výstavní budovy a sklady chmele jsou součástí návrhu zápisu města do UNESCO.

Při vzpomínce nechyběl ani majitel žatecké synagogy Daniel Černý. Ten přítomným připomněl, že právě probíhající rekonstrukce této významné památky skončí v roce 2023.

Akci pořádal se žateckými rodáky německý Nadační spolek Saaz/Žatec, jehož předseda Otokar Löbl byl v Žatci také přítomen, Židovská obec Teplice a Město Žatec. Sobotní shromáždění, hojně navštívené žateckým občany, bylo zakončeno izraelskou písní Shalom Alechem.