Na Mírovém náměstí v Lounech bude veřejný internet zdarma. Tamní radnice připravuje spuštění Wi-Fi hotspotu, tedy zařízení, na které se budou moci lidé připojit prostřednictvím svých mobilních zařízení.

O službu, kterou v současnosti běžně nabízejí restaurace, kavárny i jiná místa, kde se shromažďují lidé, požádali lounští mladí. „Nápad na zřízení Wi-Fi hotspotu vznikl při pravidelném setkávání starosty města s osmnáctiletými občany," uvedla Kamila Jarolímková z kanceláře městského úřadu.

Instalace v lednu

Zařízení bude umístěno na budově radnice. S jeho nákupem se počítá ještě do konce letošního roku. „Na leden 2017 je naplánována instalace a zapojení. Předpokládáme, že v průběhu února a března bude spuštěn pilotní testovací provoz, který bude přístupný pouze určitému okruhu osob. Finální spuštění Wi-Fi pro širokou veřejnost by mělo proběhnout na jaře," nastínil městský informatik Michal Škeřík.

Náklady na spuštění pilotního provozu mají činit přibližně 13 tisíc korun. Zájemci se pak budou moci připojovat zdarma.

Úřad nebude omezovat přístup na žádné internetové stránky. „Přístupový bod bude plně oddělený od vnitřních pravidel sítě města a nepočítá se s kontrolou obsahu. Omezeno bude množství přenášených dat v rámci připojení," vysvětlil informatik.