Díky němu se tranzitní doprava na silnici I/27 Most – Plzeň vyhnula obci a řidičům se urychlila cesta. Obchvat Velemyšlevsi je dlouhý 2623 metry a jeho součástí je 538 metrů dlouhý most přes hluboké údolí, který má dvě opěry a šest pilířů. Zahájení stavby obchvatu se posunulo kvůli problémům se zakládáním pilířů mostu o několik měsíců. Mohly za to před stavbou neodhalené složité geologické podmínky.