Katastrofické předpovědi minulých let vystřídaly po deštivých dnech bez veder optimistické závěry hydrometeorologů i zemědělců. Na Lounsku ale sucho stále převládá. Blšance se rapidně snížil průtok, odběr povrchových vod se proto v některých obcích od pondělí 27. července zakazuje.

Omezení vydal podbořanský vodoprávní úřad pro obce Kryry, Lubenec, Blatno, Petrohrad, Blšany, Podbořany, Vroutek a Očihov. „Městskému úřadu Podbořany, odboru životního prostředí, bylo doručeno správcem povodí oznámení o snížení vodnosti s odůvodněním, že hodnoty průtoků jsou velmi nízké,“ zdůvodňuje rozhodnutí Iva Laurichová z podbořanského odboru životního prostředí. „V případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, může ve vodních tocích dojít ke kyslíkovému deficitu a k závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků,“ stojí dále ve zdůvodnění. Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběrů pro vodárenské účely a pro zajištění zásobování pitnou vodou obyvatel.

Povodí Ohře upozorňuje, že stavy toků na Lounsku jsou silně pod průměrem. „Vyšší srážky nejsou fenomén celé České republiky, byť se často objevují zprávy, že je letos sucho zažehnáno,“ říká mluvčí povodí Jan Svejkovský. „To platí možná pro východ Moravy, oblast Jindřichova Hradce, ale tady na severozápadě sucho panuje dál,“ pokračuje mluvčí. Srážky pojmuly trávníky, v hlubších vrstvách půdy ale vlhkost chybí. „Na Ohři přitéká osm kubíků vody za sekundu, odtéká ale deset kubíků,“ upřesňuje Svejkovský.

Do Blšanky aktuálně přitéká za sekundu množství vody, které je možné představit si jako vylití objemu pěti kbelíků. Podle Svejkovského začíná klesat i hladina ve vodní nádrži Nechranice.

Zákaz odběru vody z Blšanky a Podivínského potoka platí od pondělí 27. července do 21. října nebo do odvolání. Za nedodržení zákazu hrozí vysoká pokuta. „Při nedodržení opatření obecné povahy lze uložit pokutu do výše dvacet tisíc korun. Pro zajištění dodržování omezení či zákazů budou prováděny v uvedeném povodí kontroly odběrných míst,“ doplňuje Laurichová z podbořanského odboru životního prostředí.

Nelegální odběry z vodních toků nejsou podle povodí ničím výjimečným. „Takové případy se v letním období objevují, provádíme průběžné kontroly,“ říká Svejkovský.

Odběr vody, ať už legální nebo nelegální, bohužel může způsobit po zásahu proudem z probíjecího čerpadla smrt. Případy, podobné tragické události z minulého týdne v Příbrami, se nevyhýbají ani povodí Ohře. Letos na jaře u Jirkova v přivaděči kvůli probíjejícímu čerpadlu dokonce vyhasl i život psa, který ve vodním toku hledal osvěžení. Čerpací zařízení by proto měla být podle Svejkovského pravidelně kontrolována a musí být perfektně technicky zabezpečená.