Proměna 2,3 kilometru dlouhé cesty vyšla na více než 14 milionů korun. „Rekonstrukcí se zlepšily podmínky pro zpřístupnění zemědělských pozemků jejich vlastníkům a uživatelům, zlepšila se dopravní obslužnost a došlo k propojení obou obcí. V součinnosti s doprovodnou zelení plní cesty také funkci protierozní a ekologickou. Realizací opatření došlo k zadržení vody v lokalitě, což přispělo k ochraně půdy a zlepšení biologických funkcí krajiny,“ sdělila mluvčí Státního pozemkového úřadu Petra Kazdová. Organizace na polní cestu využila dotaci z evropského Programu rozvoje venkova.

Kolem cesty nechal úřad vysázet desítky stromů, město Vroutek přidalo lavičky, Kryry altánek s posezením. „Cesta je hodně využívaná našimi občany, ale i cyklisty, kteří k nám přijedou od Podbořan po cyklostezce,“ sdělil vroutecký starosta Jaromír Kubelka. Obě města se o cestu starají, nechávají kolem ní sekat trávu, uklízejí odpadky.

Dálnice D7. Ilustrační snímek.
ŘSD má stavební povolení na další úsek dálnice D7 mezi Prahou a Louny

Jak je obnova cest důležitá, ukázala například nedávná pandemie covidu. „Ukázalo se, jak je česká zemědělská krajina neprůchodná. Samá pole, chmelnice. Když chtěl jít člověk v době covidových uzávěr na procházku kolem domu, pořádně neměl kam,“ řekla například starostka nedalekých Blšan.

Obnova cest je součástí dlouhodobého procesu pozemkových úprav, které mají pozitivní přínos pro životní prostředí a zvyšují celkovou kvalitu života na venkově. Projekty mají vrátit krajině její schopnost vyrovnávat se s klimatickými změnami i vlivy zemědělské činnosti. „Pozemkové úpravy letos slaví své 30. výročí. Od roku 1991 jsme do pozemkových úprav investovali necelých 33 miliard korun,“ uvedl ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba.

Cesta mezi Vroutkem a Kryry není zdaleka jediná, která se v posledních letech v rámci pozemkových úprav takto proměnila. S projekty se mohou seznámit návštěvníci lounského divadla, kde v prostorách foyer do 25. listopadu probíhá výstava krajského pozemkového úřadu.

Čistička odpadních vod. Ilustrační foto
Stránky a Veletice budou mít novou kanalizaci

„Cílem výstavy je zvýšit povědomí veřejnosti o přínosech a možnostech těchto úprav. Návštěvníci si mohou prohlédnout například fotografie hotových cest, průlehů, větrolamů, vodohospodářských opatření, ale i oprav kapliček jako významných krajinotvorných prvků,“ přiblížila vedoucí lounské pobočky pozemkového úřadu Jana Vernerová. Výstava přibližuje například lokální biokoridory u Holedeče a Stránek na Žatecku, polní cesty u Běsna, Petrohradu, Kryr či Vroutku na Podbořansku nebo Židovic na Lounsku.