V rámci náhrady za ně se během jara vysadilo celkem 20 nových stromů pěti druhů: akát kulovitý, ořešák královský, hrušeň polnička, hloh obecný a lípa srdčitá. Ke každému stromu se umístily tři kusy vyvazovacích kůlů.

Obec za výsadbu zaplatila 75 tisíc korun.