Společně s dalšími složkami, mezi nimiž bychom nalezli SDH Písek, SDH Příbram, zdravotnická družstva Armády ČR, záchranné brigády kynologů, studenty záchranáře z Ústí n.L., Horskou službu z Polska, záchranáře z Německé společnosti pro záchranu životů a další týmy, si mohli žatečtí hasiči a záchranáři vyzkoušet zásahy při mimořádných událostech a za ztížených podmínek.

Požáry, výbuch, plyn i pád letadla

Záchranáři zdolávali požáry obydlených budov, výbuch továrny, výron plynu v metru, vlakové neštěstí, pád letadla, vyhledávali, vyprošťovali a ošetřovali osoby zraněné v nepřístupných místech jako skály, podzemní štoly či hluboký les. Zásahy probíhaly i v noci. Velitel žateckých hasičů Libor Staněk byl v mnoha z těchto situací postaven do role velitele zásahu. Musel tak zvládat koordinaci složek, zajistit jejich bezpečnost i správné nasazení, aby byla mimořádná událost co nejrychleji vyřešena s minimem obětí.

Některé z uvedených zásahů navazovaly na dopolední bloky přednášek. Účastníci se seznámili například s problematikou tepelných úrazů v podání lékařů popáleninové kliniky FN Královské Vinohrady. Odbor krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví ČR připravil přednášku o problémech při řešení kombinací katastrof, například při úniku chemických látek během povodní.

Vyvrcholením akce byla i letos výměna zkušeností, kdy si záchranáři mohli vyzkoušet činnost a práci s vybavením jiných složek. Všichni účastníci odjižděli opět plni nových zážitků, dojmů a zkušeností, a tak i lépe připraveni pro skutečné zásahy.