Nacisté vypalují vesnice i města, likvidují židovská ghetta. Umírají desetitisíce lidí. A tehdy se začal odvíjet příběh, který vyvrcholil nyní ve čtvrtek, 8. listopadu v podvečer, v žatecké synagoze.

V rámci každoroční vzpomínkové akce na Křišťálovou noc v Žatci tam byli sourozenci Marie Kelnerová (rozená Šircová) a Václav Širc oceněni in memoriam titulem Spravedlivý mezi národy. Z rukou izraelského velvyslance v Česku Daniela Merona ho převzali potomci obou sourozenců. Před nacistickým běsněním zachránili židovskou dívku jménem Rachel Kvasgaltnerová, jež dnes ve věku 93 let žije v Izraeli.

Rodina Šircová bydlela na Volyni v malé osadě, Marie a Rachel spolu chodily do školy. Na konci léta 1942 nacisté zlikvidovali nedaleké židovské ghetto. Ještě před tím rodina Šircova tehdy 17letou Rachel ukryla. Po výhrůžkách ozbrojených Ukrajinců ale musela usedlost opustit a na nějaký čas odešla do lesů k partyzánům. Když ale vyhladovělá a nemocná dívka nemohla dál, na samém pokraji smrti se vrátila k Šircům, které považovala za svou rodinu. Ti ji ukryli, čímž jí zachránili život, i když riskovali svůj. „Marie Šircová mi připravila skrýš a neustále mi nosila jídlo. Byla jsem vyhublá a zcela vysílená a nedokázala jsem toho mnoho sníst. Marie ošetřila rány, které mi pokrývaly většinu těla. Od té doby mě Šircovi ukrývali až do osvobození,“ vzpomínala po válce Rachel Rabinovicz-Kvasgaltnerová.

Šircovi přišli se Svobodovou armádou do Československa, po válce se usadili v Žatci. Václav Širc učil na žatecké zemědělské škole, zemřel v roce 2002. Jeho sestra Marie o pět let později.

Riskovali životy

Na čtvrteční akt do žatecké synagogy přiletěla z Izraele dcera zachráněné Rachel Yaffa Riesenfeldová. „Šircovi moji maminku schovávali, i když tím riskovali život. Naše rodina na ně nikdy nezapomene. Když jsem říkala mamince, která už na řadu věcí ve svém životě zapomněla, že letím na obřad do Žatce, začala plakat. Dlouhá léta před tím neplakala,“ řekla Yaffa Riesenfeldová v žatecké synagoze.

Ocenění Spravedlivý mezi národy v žatecké synagoze převzali syn a dcery obou sourozenců, tedy Josef Širc, Jaroslava Říhová (rozená Šircová) a Eliška Dvořáčková (rozená Kelnerová). „Jsem hrdý na to, co udělali. Nejen můj táta a teta, ale i dědeček a babička. Dennodenně riskovali svůj život, když na jejich statku byla Rachel schovaná. Ale nejen oni. Židů tam byla ukryta spousta, schovávali je i sousedi,“ sdělil Josef Širc. Zmínění sousedi, rodina Holátkových, obdržela ocenění Spravedlivý mezi národy na začátku 90. let.

Slavnost v žatecké synagoze se konala v souvislosti se vzpomínkou na 80leté výročí Křišťálové noci. Při té byla žatecká, stejně jako dalších 266 synagog na území Německa, Rakouska a českých Sudet, zapálena. Žatečtí hasiči oheň ale uhasili, neboť panovala obava, že by se rozšířil na okolní domy. „Zapálení synagogy byl začátek konce žatecké židovské obce, která tehdy čítala téměř tisíc lidí,“ připomněl izraelský velvyslanec Daniel Meron. „Velké uznání zaslouží majitel žatecké synagogy Daniel Černý, který se ji nyní snaží opravit a oživit,“ dodal. Připomněl ještě události z roku 1948, kdy z někdejšího žateckého letiště vyrážela do Izraele letadla se zbraněmi, které pomohly uhájit nezávislost židovského státu.

Ocenění Spravedlivý mezi národy uděluje izraelská komise, která funguje při památníku obětí a hrdinů holokaustu Jad vašem v Jeruzelémě. Dostávají jej lidé nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holocaustem. V Česku bylo uděleno přibližně 120 těchto uznání.