Na Podbořansku u Kryr se mají stavět dvě přehrady. Na Podvineckém potoce nádrž Kryry a na Blšance nádrž Mukoděly. Příprava bude náročná, než se začne stavět, uplyne v obou tocích ještě hodně vody. Obě přehrady jsou součástí projektu, který si klade za cíl posílit vodní systém na Podbořansku a Rakovnicku, které už nyní sužuje sucho. Do budoucna se má situace ještě zhoršovat. Kromě zmíněných přehrad se počítá s nádržemi Senomaty a Šanov na Rakovnicku, přivaděčem vody z Ohře nebo s úpravami vybraných lokalit, aby vody v přírodě zůstávalo co nejvíc. „Postoupili jsme v případě. Začneme s výkupy nemovitostí pod přehradou Kryry,“ říká vedoucí odboru strategických investic Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Výkupy pozemků a staveb patří většinou k té komplikovanější fázi přípravy velkých stavebních projektů. Základní otázka majitelů nemovitostí zní, za kolik?
Vláda v říjnu schválila zásady pro vypořádání majetkoprávních vztahů pod vodním dílem Kryry. Máme stanovené ceny, za které budeme vykupovat pole, chmelnice a další pozemky, ale i rodinné domy, chaty nebo bývalé předválečné opevnění. Bohužel se kvůli covid nemůžeme setkat s vlastníky nemovitostí ve větší skupině, kde bychom všem najednou sdělili potřebné informace a umožnili širokou diskuzi i se zástupci Ministerstva zemědělství. Vše budeme muset řešit korespondenční formou, případně samostatnými jednáními.

Jan Svejkovský

V Povodí Ohře pracuje od roku 1997, vystudoval obor vodní hospodářství a vodní stavby na ČVUT v Praze. Je mu 47 let. Bydlí v Mezihoří na Chomutovsku, mezi jeho koníčky patří hudba, kolo, lyže, domácí kutil, rodina a pes.

Řekl jste, že jsou stanovené ceny, za které se budou nemovitosti vykupovat.
Ano. Jde o motivační ceny, neboť stát má zájem, aby se nemovitosti vykoupily, aby při tom nebyly dlouhé průtahy a aby ti, od kterých se nemovitosti vykoupí, na tom netratili a mohli si za peníze koupit adekvátní náhradu. Motivační ceny jsou výrazně vyšší než ceny odhadní.

O kolik?
Je to velmi individuální, hodně záleží na typu nemovitosti. Ale u pozemků to může být třeba i trojnásobek. V této souvislosti ale musím zmínit, že motivační ceny platí pro vlastnické vztahy k nemovitostem k 31. prosinci 2018. Tehdy už byla známa studie proveditelnosti stavby přehrady, vlastníci byli obesíláni. Smyslem je zamezit spekulacím s nemovitostmi. V tuto chvíli bych doporučil, ať nikdo neprodává majetek a vyčká, až ho oslovíme my. V opačném případě by tratil jak prodávající, tak i kupující.

Kolik peněz na výkupy máte k dispozici?
Na výkup nemovitostí pod vodním dílem Kryry stát vyčlenil 365 milionů korun.

Pokud nějaký vlastník nebude s prodejem souhlasit, můžete mu jeho nemovitost vyvlastnit?
Ano. Přehrada Kryry je veřejně prospěšná stavba, institut vyvlastnění je tady možné využít. Raději bychom se ale s vlastníky pozemků domluvili a tomuto zdlouhavému a náročnému procesu se vyhnuli. Majitel nemovitosti může při vyvlastnění přijít o dost peněz, neboť by se vyvlastňovalo za cenu odhadní, ne za motivační.

Je nějaký termín, do kdy by měly být pozemky vykoupené?
Termín je stanovený do konce roku 2025. Nebude to jednoduchý proces, listů vlastnictví, kterých se to dotkne, je zhruba sedmdesát. Jednotlivých vlastníků nemovitostí je přes sto.

Výkupy pozemků chcete dokončit do roku 2025, přehrada se má začít stavět někdy kolem roku 2035. Co bude s pozemky a domy mezi tím?
Nynější vlastníci na nich budou moci dál hospodařit a užívat je, i když nám je prodají. A to do doby, než se začne přehrada stavět.

Budete po nich v té době požadovat nájem?
Ano, nějaký nájem tam bude, ale budou to zlomky běžných nájemných cen.

Kolik rodinných domů budete muset vykoupit?
Šest. Celkově se budou vykupovat asi tři desítky staveb.

Ty domy se budou muset zdemolovat?
Ano. Před zatopením zůstane jen prázdné území. Stavby se odstraní, vykácí se lesy, odveze se ornice.

Kdy se vlastně začalo s přípravou nádrže Kryry?
Prvotní přípravy jsme začali v roce 2015. V roce 2017 jsme měli hotovou studii, která ukázala, že přehradu v tomto místě stavět smysl má, že přinese možnost zásobování vodou a také částečnou ochranu území pod hrází před povodněmi.

O tom, že u Kryr může vyrůst přehrada, se ale uvažovalo už dřív.
Ano. Navazovali jsme na strategické dokumenty, které má Česká republika k dispozici. Už v roce 1970 přehradu Kryry zmiňoval Směrný vodohospodářský plán. My jsme vycházeli z platného Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod z roku 2011, ve kterém je rovněž zmíněna.

Proč je vlastně přehrada Kryry potřeba?
V posledních desítkách let probíhají klimatické změny, zvyšuje se průměrná teplota vzduchu, prodlužují se období bez výraznějších srážek. Bude to pokračovat, jen se liší scénáře, s jakou intenzitou. My s tím musíme počítat a připravit se na to. V této souvislosti je třeba posílit vodní systémy v oblasti Podbořanska a Rakovnicka. Některé úseky Podvineckého potoka a Blšanky v létě téměř vysychají, je třeba s tím něco udělat. Přehrada bude mít zásobní funkci, ale také bude částečně chránit území pod hrází proti povodním.

Co vše se musí v souvislosti s přípravou stavby přehrady Kryry řešit?
Je toho celá řada. Musí se například vypracovat dopravní studie, neboť se budou nahrazovat silnice mezi Kryry a Černčicemi a silnice mezi Kryry a Březnicí. Dělat se také bude urbanistická studie, která ukáže, jak území kolem přehrady co nejlépe využít.

Silnice Kryry – Černčice nabude na důležitosti, až se dostaví dálnice D6 Praha – Karlovy Vary, neboť u Černčic se plánuje křižovatka, která celou oblast na dálnici napojí.
Jak už jsem zmínil, bude se k tomu zpracovávat studie, která bude dopravu v celé oblasti řešit. Rádi bychom, aby nové silnice vyvedly dopravu mimo město Kryry. Aby silnice ve směru od Černčic vyústila na silnici mezi Kryry a Vroutkem. Silnice na Březnici by měla vést v místě dnešní zpevněné polní cesty ze Strojetic.

Povede silnice po koruně hráze?
Ne, ale povede tam obslužná cesta. Kolem nádrže se počítá s komunikací pro cyklisty nebo in line bruslaře. Bude sloužit také jako přístupová pro majitele okolních pozemků.

A co železniční trať Žatec – Plzeň. Zůstane ve stejné trase?
Ano. Původně se v místě plánovala větší přehrada a tím pádem se počítalo s přeložkou tratě směrem k Mukodělům. V tuto chvíli je předpoklad, že trať zůstane v místech, kde je. Otázkou je, zda bude třeba těleso tratě nějak staticky zajistit, ale to ukáže až další fáze přípravy.

Zmínil jste urbanistickou studii, která se bude zpracovávat. Jaké se plánuje využití oblastí kolem přehrady?
Nápadů je hodně, třeba autokemp s pláží, zázemí pro rybáře nebo další možnosti rekreace. Záleží, jaká bude poptávka od místních samospráv, které se budou ke studii vyjadřovat. Aktivity na březích nádrže se budou muset přizpůsobit pohybu hladiny vody, se kterým se během roku počítá .

Jak bude vlastně hráz přehrady Kryry vypadat?
Bude vysoká téměř 22 metrů s délkou 360 metrů. Bude sypaná. Kamenitá nebo zemní, to ukáže další fáze přípravy.

Přehrada Kryry není jediná, která se má u tohoto městečka stavět. V plánu je také nádrž Mukoděly na Blšance ve vedlejším údolí. Kdy by se měla stavět?
Jsme v podobné fázi přípravy jako v případě nádrže Kryry. V současné době není ale zařazena mezi pro stát prioritní stavby jako Kryry, Senomaty a Šanov, uvidíme jak to bude v budoucnu. Chtěli bychom ji ale realizovat, neboť v celkovém konceptu má smysl, a to zejména s přihlédnutím ke klimatickým změnám.

Jaká by měla být funkce Mukoděl?
Stejná jako u Kryr. Zásobní a částečná ochrana proti povodním. Byla by to vůbec první přehrada na Blšance. V této souvislosti připomenu, že na Podbořansku už nějaké nádrže jsou. Jde o nádrž Vidhostice na Mlýneckém potoce nebo rybníky u Stebna a Blatna na Podvineckém potoce a další menší nádrže, které se do celé této soustavy rovněž zapojí.

Jak budou přehrady Kryry a Mukoděly velké?
Celkový objem v nádrži Kryry bude téměř devět milionů metrů krychlových vody, v případě Mukoděl to bude necelý milion. Dá se říct, že Mukoděly budou přibližně stejně velké jako nádrž Vidhostice.

Přehrady se u nás nestaví každý den. Kdy Povodí Ohře naposledy nějakou postavilo?
Byly to Přísečnice a Újezd na Chomutovsku a Stanovice na Karlovarsku na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století.

Nádrže na Podbořansku a Rakovnicku má dotovat vodou nový podzemní přivaděč z řeky Ohře. Povede ze Stranné pod Nechranicemi. Bude se stavět současně také s přehradou Kryry?
Předpokládá se, že se bude stavět dřív. Jeho příprava by měla být méně náročná a časově kratší než u přehrady Kryry.

Jaká bude kapacita přivaděče?
Maximální kapacita potrubí bude dvě stě litrů za sekundu.

Celý projekt, který má přinést více vody do oblasti Podbořanska a Rakovnicka ale není postaven jen na přehradách.
Máte pravdu. V plánu jsou také realizace přírodě blízkých opatření. Jejich smyslem je, aby samotné území dokázalo lépe hospodařit s vodou, která se v lokalitě přirozeně nachází. Zahrnuje například revitalizaci říčních systémů, tvorbu mokřadů, tůní, výstavbu nových či obnovu historických malých vodních nádrží, úpravu hospodaření na pozemcích nebo rušení stávajících melioračních zařízení.