Po několika měsících od poslední neúspěšné veřejné dražby tří budov a přilehlých pozemků v bývalých kasárnách, lounská radnice jedná s novým zájemcem.

V místě by mělo vzniknout přes 200 nových bytových jednotek. „Můj dojem je, že se jedná o vážného zájemce, pokud jde o koupi dvou pozemků pro výstavbu bytových domů v Javorové ulici. Současně poměrně vážně uvažuje i o koupi tří domů na Zeleném náměstí,“ uvedl starosta Jan Kerner.

Budovy může nový majitel zbourat. „Dle platných regulativů, které prošly radou města v dubnu letošního roku, již nadále není podmínkou zachování budov. Budou-li zdemolovány zcela, částečně nebo vůbec, záleží na investorovi a jeho záměru, v tomto má již dnes zcela volnou ruku,“ uvedl J. Kerner.

Ceny jsou dány usnesením zastupitelstva. Jsou stejné jako ve veřejné dražbě, která proběhla neúspěšně třikrát. Oba dva pozemky jsou ve volné nabídce za 8 milionů korun a tři budovy za 11,5 milionů korun.

Vzniknout má 200 nových bytů

Pokud se radnice s investorem dohodne, v centrální části Zahradního města vznikne více než dvě stě bytů. „Celkový počet bytových jednotek záleží na tom, jaké investor zvolí technické řešení. Velmi hrubý odhad je celkem asi 100 bytů na dvou pozemcích v Javorové a přibližně 150 bytů v domech na Zeleném náměstí. Byty by mohly být hotovy zhruba dva až tři roky od uzavření smlouvy,“ dodal J. Kerner.

Nové bytové domy vytvoří centrum vznikající čtvrti Zahradní město, budou obklopovat nové Zelené náměstí s kašnou. „Ulice Topolová a Javorová jsou hotové, v centrální části proto zbývá prakticky jen vybudovat Zelené náměstí včetně komunikací a zádlažby centrální části, což je zhruba desetimilionová investice. Do ní se ovšem nepustíme dříve, než bude hotová hrubá stavba domů na Zeleném náměstí, protože pro tuto rekonstrukci poslouží náměstí jako zařízení staveniště. Termín dokončení proto říci neumím. Předpokládám, že by to mohlo být v roce 2010,“ dodal starosta.