Tři bývalé štábní budovy v Zahradním městě v Lounech, poslední připomínka dřívějšího vojenského areálu, půjdou letos k zemi.

Po několika nadějích, že by mohl některý investor problematické budovy koupit a zrekonstruovat na bytové domy, je tak už jasno. Bude se bourat.

Město totiž získalo na demoliční práce osmimilionovou dotaci. Peníze bude čerpat z ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití.

Odhadované celkové náklady jsou 12,6 milionů korun. V současné době je vypsáno výběrové řízení na firmu, která demolici provede. Práce by měly začít začátkem letních prázdninách a skončit do listopadu letošního roku.

V místě by měly vyrůst nové bytové domy. Radnice nabídne pozemky k prodeji, cena zatím není známa. „O ceně pozemků jsme zatím nejednali. Pravděpodobně návrh předložíme zastupitelstvu města v září. Pozemky jsou určeny pro zástavbu, investor může jít do výšky jako jsou stávající domy. Dřívější studie počítala s zhruba 120 byty, ale samozřejmě bude záležet na tom, jaké dispoziční řešení zvolí budoucí investor,“ uvedla tajemnice lounské radnice Renáta Čapková.

Na svou realizaci stále čeká Zelené náměstí, jež budou domy obklopovat. Zatím je to nevzhledná betonová plocha, v budoucnu se promění na klidovou zónu se zelení. „Předpokládáme, že při výstavbě bytových domů ho bude chtít investor využít k zařízení staveniště. Takže, kdy přijde Zelené náměstí na řadu, bude záležet na jednáních, která s budoucím investorem povedeme,“ dodala.

Nová čtvrť je téměř hotova

A jak bývá zvykem, každé náměstí má svoji dominantou. Zelená náměstí bude zdobit plastika od světoznámého umělce a lounského rodáka Zdeňka Sýkory.

Demolicí těchto budov a prodejem pozemků se zakončí kapitola Zahradní město. To vyrostlo v areálu vojenských kasáren, které město získalo v roce 2003. Za několik let se areál proměnil v novou čtvrť. Podařilo se tam prodat všech 83 parcel pro rodinné domky, vznikla tam obchodní zóna. Všechny získané peníze z prodeje jsou investovány zpět do rozvoje – inženýrských sítí, infrastruktury a podobně.