Devět milionů korun. Tolik by chtěla získat radnice v Lounech za prodej tří posledních pozemků v Zahradním městě, na kterých donedávna stály bývalé štábní budovy. Pozemky by mělo město nabídnout ve veřejných dražbách na jaře.

„Nevíme jestli se nám podaří prodat všechny tři pozemky naráz již v letošním roce, nicméně prodeji nic nebrání,“ uvedla tajemnice Renáta Čapková. Prodej na konci roku schválili radní a následně zastupitelé.

Prodejem těchto parcel se završí několikaletý projekt budování nové čtvrti v prostoru bývalých vojenských kasáren. První parcela v zóně rodinných domů se prodala v roce 2005, poslední v roce 2009. Většina z nich již stojí, jiné jsou rozestavěné. Celkem město prodalo v této zóně 83 parcel.

V jiné části Zahradního města společnost M2 Sors vystavěla také bytové domy. V budoucnu plánuje zrekonstruovat i bývalou jídelnu na multifunkční centrum, vznikla tam i zóna s několika obchody.

Celý zisk z prodeje pozemků v této lokalitě město vložilo zpět do rozvoje čtvrti – budování inženýrských sítí, infrastruktury. „Celkem to dělá zhruba 100 milionů korun,“ dodala R. Čapková.

Investor, který bude mít o tyto tři pozemky zájem, bude vázán „regulativy“. Vystavět tam může pouze bytové domy, a to do výšky původních domů.

Na prodeji a další výstavbě závisí vybudování Zeleného náměstí, se kterým pozemky sousedí. S jeho úpravou se zřejmě začne až po dokončení stavebních prací. Radnice se štábní budovy snažila několik let prodat, avšak bezúspěšně.

Na jaře loňského roku padlo rozhodnutí budovy zbourat, demolice proběhla v letních měsících, a to bez větších komplikací.