Pozemky v nově vznikající městské části v Zahradním městě v Lounech se budou prodávat do konce roku 2009 za stejnou cenu jako nyní, tedy 700 korun za metr čtvereční.

Zastupitelé odmítli návrh zvýšit ceny o 50 korun za metr čtvereční, která by platila od příštího roku do roku 2012. Inflace navyšuje cenu městských investic do Zahradního města.

„Nárůst ročních inflací se promítl i do zvýšení cen stavebních prací a stavebních materiálů, které budou mít dopad na zvýšení nákladů dalších akcí v Zahradním městě, například dokončení komunikací. Zvýšením ceny pozemků o 50 Kč/m2 by město snížilo nárůst svých nákladů,“ řekla tajemnice městského úřadu Renáta Čapková.

Část zastupitelů byla proti. „Navýšení ceny nepřispěje k nárůstu obyvatel. Nemáme srovnání cen s okolními městy, za kolik prodávají pozemky. Obce se naopak snaží na nízkou cenu nalákat mladé lidi,“ argumentoval zastupitel Radovan Šabata.

Nakonec zastupitelé odhlasovali ponechání současné ceny až do konce roku 2009. Zároveň zamítli růst ceny v období let 2010 až 2012. Lokalita v bývalých kasárnách je rozdělena na zóny rodinných domků a obchodní část. V Zahradním městě je volná ještě zhruba polovina pozemků. Vojáci Louny opustili v roce 1999 a město z bývalých kasáren postupně vytváří obytnou čtvrť.