Část ze 161 linkových autobusů pro Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) se už začala vyrábět. Antimonopolní úřad sice nákup vozů od společností Scania a Zliner za více než miliardu korun zakázal, smlouvy na vozidla ale nezrušil.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tvrdí, že DSÚK nastavila podmínky veřejné zakázky diskriminačně a znemožnila tak účast dodavateli autobusů SOR Libchavy, který právě k antimonopolnímu úřadu podnět podal. „Stanovisko společnosti k této věci připravujeme, bude k dispozici mimo jiné na webových stránkách společnosti,“ uvedl jednatel SOR Libchavy Vítězslav Tymr.

Rozhodnutí není pravomocné, kraj proti němu podá rozklad k předsedovi ÚOHS. Přebírání autobusů v plánovaném termínu od září do března 2020 ovšem může být kvůli zásahu ÚOHS v ohrožení. „Je naprosto legitimní a logické, že se DSÚK snažila potřebné autobusy pro Ústecký kraj opakovaně pořídit, aby byla zajištěna dopravní obslužnost kraje. Naše společnost byla v době oslovení schopna autobusy odpovídající požadavkům DSÚK dodat. Aktuální rozhodnutí ÚOHS bohužel znamená komplikaci s dodávkami autobusů, což v konečném důsledku nejvíce poškodí obyvatele Ústeckého kraje,“ připomněl Viktor Tamayo, mluvčí Scanie, která měla dodat 71 kusů linkových autobusů o délce 12 metrů.

Podle něj byly podmínky tendru nastavené maximálně transparentně a nediskriminačně. „Z veřejně dostupných zdrojů lze ověřit, že nastavené zadávací podmínky jsou v tendrech na dodávky autobusů naprosto standardní a že jim prokazatelně dokáže vyhovět dostatečný počet dodavatelů. Jinou věcí je však samotný zájem o danou zakázku. Skutečnost, že o původní tendr nebyl zájem, je objektivním důsledkem přetlaku zakázek na stávajícím trhu s autobusy a omezených kapacit jejich výrobců, nikoli důkazem nezákonnosti nastavení zadávacích podmínek,“ doplnil Tamayo.

Případné sankce za nedodržení podmínek stanovuje rámcová dohoda mezi kupujícím a prodávajícím. „Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu bez ohledu na to, zda porušení povinnosti, které je důvodem pro vznik nároku na takovou smluvní pokutu, zavinil či nikoliv,“ píše se například ve smlouvě.

Ve hře je rozklad rozhodnutí

Do jaké míry jsou ale sankce kvůli rozhodnutí antimonopolního úřadu reálné, není zatím zřejmé. „Nyní se plně soustředíme na podání rozkladu k předsedovi ÚOHS proti vydanému rozhodnutí,“ uvedl ředitel DSÚK Milan Šlejtr.

Smluvní sankce se netýkají pouze nedodání vozidla nebo dodání vozidla se závadou, kvůli které nedojde k jeho převzetí, ale i mnoha dalších provozních záležitostí, jež jsou uvedeny v jednotlivých kupních smlouvách. „Vzhledem k tomu, že DSÚK v současné době připravuje zmíněný rozklad, doufáme, že na uplatnění sankcí nedojde ani z jedné strany,“ zmínila mluvčí krajského úřadu Magdaléna Fraňková.

Za postupem DSÚK stojí i náměstek hejtmana Jaroslav Komínek. „Pokud jsme jako veřejná instituce povinni soutěžit na nejnižší cenu, připadá mi zcela logické, že si chceme nadefinovat technické podmínky k tomu, aby nám vysoutěžený výrobek dlouho vydržel, cestující měli zajištěný komfort a bezpečí při cestování a řidiči dobré prostředí pro práci,“ vysvětlil Komínek.

S tím však ÚOHS nesouhlasí. Úřad se navíc v nejnovějším vyjádření opět ohradil proti stanovisku kraje. „Rámcové dohody uzavřel zadavatel se společnostmi Scania a Zliner v jednacích řízeních bez uveřejnění (JŘBU), což v tomto případě znamenalo, že oslovil v obou případech pouze jediného dodavatele k podání nabídky. Podmínky, za nichž zadavatel může použít k zadání veřejné zakázky JŘBU, jsou striktně stanoveny zákonem,“ vytkl ÚOHS krajské společnosti.

Úřad podle svých slov dohledal minimálně čtyři problematicky nastavené technické podmínky, které mohly být diskriminační pro ostatní dodavatele.

Patří mezi ně požadavek na šířku předních dveří autobusu po celé jejich délce, objem palivové nádrže, kapacitu akumulátorových baterií a požadovanou délku vozidla stanovením spodní hranice minimální délky autobusu.