Dále se opraví podlahové konstrukce v půdním prostoru školy. Zároveň s tím se odstraní škvárový zásyp mezi stropními trámy, nahradí se moderní tepelnou izolací v podobě minerální vaty. Nová podlaha bude z prken. Nyní probíhá výběrové řízení na firmu, práce by měly začít v závěru června.