Skupina poslanců ODS a ČSSD navrhuje změnit nyní platný zákon o vyvlastnění tak, aby se příprava veřejně prospěšných staveb zrychlila. To by mohlo mít vliv na chystané stavby rychlostních silnic, které procházejí okresem Louny: R7 Praha – Chomutov a R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb. Právě problémy při vykupování pozemků spojené s několikaletým vyvlastňováním značně zdržely například výstavbu mimoúrovňové křižovatky u strategické průmyslové zóny Triangle na Žatecku, která se v budoucnu stane součástí R7.

Nově by ze zákona o vyvlastňování mělo podle návrhu zmizet ustanovení, podle kterého má žaloba vyvlastňované osoby na vyvlastňovací rozhodnutí odkladný účinek. O odkladném účinku žaloby bude však moci nadále rozhodnout dotyčný soud. Návrhem novely se bude na některé z příštích schůzí zabývat Poslanecká sněmovna. Zákon by měl nabýt účinnosti dnem vyhlášení. Pokud někdo, komu soud nařídil vyvlastnění pozemku, již toto rozhodnutí zažaloval, pak odklad zanikne dnem nabytí účinnosti novely.

Rozhodnutí může trvat i řadu let

Navrhovatelé argumentují tím, že může trvat několik let, než se strany dočkají konečného rozhodnutí soudu. Protože do okamžiku nabytí právní moci nelze podat žádost o stavební povolení, může se stavba protáhnout proti plánu i o několik let. To byl přesně případ křižovatky silnic Praha – Chomutov a Most – Plzeň. „Vycházíme zejména z toho, že o vyvlastnění je rozhodnuto už v procesu územního plánování. To vyvlastňovací řízení, které se vede v rámci stavebního řízení, tak je de facto jen spor o peníze, o úhradu a její výši,“ řekl ČTK jeden z předkladatelů návrhu poslanec František Dědič.

V okrese Louny se počítá s výstavbou rychlostní silnice R7, která by měla na území Ústeckého kraje být hotova v roce 2010. S dokončením silnice R6 na Podbořansku se počítá kolem roku 2011. Nedostatek peněz, které dříve tyto stavby brzdily, byl zřejmě odstraněn. Obě by měly být financovány hlavně z dotací Evropské unie, částečně z půjčky. Brzkou stavbu silnic by tak už mohly ohrozit jen problémy při výkupech pozemků.