Park je nedílnou součástí zámku v Krásném Dvoře více než dvě stě let, v letech 1783 až 1793 jej jako první svého druhu v Čechách založil Jan Rudolf Černín. Přírodně krajinářský park s volnými travnatými plochami oživuje množství romantických staveb, nechybějí rybníky, vše dokresluje voda potoka Leska. Rozloha anglického parku v Krásném Dvoře činí téměř sto hektarů.