Jak byste těch osm let, co jste ředitelem zámku, zhodnotil?

Je s podivem, jak rychle těch osm let uteklo. Když jsem tehdy nastupoval do nové příspěvkové organizace Zámek Nový Hrad, která vznikla oddělením od Oblastního muzea v Lounech, bylo mým hlavním úkolem zajistit provoz zámku tak, aby byl co nejvíce využit jeho potenciál a byl co nejvíce k dispozici návštěvníkům. Objekt byl po částečné rekonstrukci, ale téměř zcela chybělo vnitřní vybavení. Bylo třeba zajistit průvodcovskou službu, program kulturních akcí, občerstvení pro návštěvníky, ubytování na zámku, pokračování rekonstrukcí a mnoho dalšího.

A jak se to podařilo?

Jak se nám to daří nebo nedaří vidí nejlépe desetitisíce návštěvníků, které k nám každoročně zavítají.

Baví vás práce ředitele zámku?

Setkávám se s tím, že mnoho návštěvníků má představu, že moje práce spočívá v tom, že se ploužím po chodbách v historickém kostýmu a po večerech vysedávám v křesle u zámeckého krbu. Realita je spíš taková, že stále více času trávím v kanceláři u počítače vyřizováním administrativy, které rok od roku přibývá. Nicméně práce je to zajímavá, pestrá a plná adrenalinu. Je radost připravovat plán kulturních akcí na sezonu a pak je ještě větší radost, když na akci přijdou návštěvníci, vyjde počasí a všichni jsou spokojeni.

Co je naopak vaší neoblíbenou činností ve funkci?

Neoblíbenou částí práce je samozřejmě situace, když se něco nedaří, dochází ke zbytečným průtahům, nebo někdo neplní to, na čem jsme se domluvili.

Říkáte desetitisíce návštěvníků. Jaká byla návštěvnost zámku v posledních letech?

Návštěvnost nám během několika let provozu vystoupala přibližně k číslu 30 tisíc návštěvníků za sezonu. Z toho přibližně polovinu tvoří návštěvníci prohlídkových okruhů a druhou polovinu návštěvníci kulturních akcí. Alfou a omegou návštěvnosti je mnohdy počasí. V létě nesmí být moc horko, to jsou lidé raději u vody a nesmí být také příliš deštivo. Bezpečnostní situace v zahraničí v posledních letech mnoho lidí motivovala k trávení tuzemské dovolené s návštěvami hradů a zámků. Zdá se, že tento trend už je za námi, ale uvidíme, jaký dopad bude mít na letošní návštěvnost třeba hrozící epidemie koronaviru z Číny.

Na zámku se během roku koná řada akcí.

Během těch uplynulých osmi let se nám ustálil každoroční program pravidelných akcí, se kterými mohou návštěvníci počítat. Jsou to Velikonoce na Novém Hradě, Jeden svět, Novohradská pouť, den dětí, Školní výlet s pohádkou, Zámecké kulturní léto, Filmové léto s Kinematografem bratří Čadíků, noční prohlídky, přednáškový cyklus, Hudební loučení s létem, Novohradské strašení a Adventní setkání na Novém Hradě.

Je jich poměrně dost. Jaké jsou nejnavštěvovanější?

Mezi nejnavštěvovanější jednoznačně patří velikonoce, advent a pouť, které každoročně přitáhnou více než čtyři tisíce návštěvníků.

Připravujete na letošek nějakou zcela novou akci?

V letošním roce slavíme 555 let od chvíle, kdy Jiří z Poděbrad podepsal zakládací listinu Nového Hradu. Oslavy budou probíhat celoročně, ale vyvrcholí právě při Novohradské pouti, která letos proběhne 16. a 17. května.

Na zámku se pravidelně konají výstavy, jaké chystáte na letošní rok?

Na letošní letní prázdniny máme připravenu velice atraktivní výstavu s názvem České korunovační klenoty na dosah. Doufáme, že toto téma je přitažlivé pro všechny věkové kategorie. Návštěvníky také může nalákat, že pokud na výstavu přijedou, nebudou muset čekat na konkrétní čas prohlídky, ale budou si ji moci projít sami bez průvodce, tempem, které jim bude vyhovovat.

Jakou výstavu za uplynulé roky považujete za vůbec nejúspěšnější?

V minulých letech byly naše výstavy zaměřeny převážně na rodiny s dětmi. Měli jsme výstavy kostýmů a dekorací ze známých televizních a filmových pohádek Arabela, Jak se budí princezny, S čerty nejsou žerty, nebo Císařův pekař a Pekařův císař. Nejvíce návštěvníků přilákala výstava Pohádky Zdeňka Trošky.

V létě na Novém Hradě promítá kinematograf. Počítáte, že se zastaví i letos?

Kinematograf bratří Čadíků je už neodmyslitelnou součástí našeho kulturního léta. Projekce na nádvoří s romantickou kulisou zámku přímo za plátnem mají neopakovatelnou atmosféru. Každou projekci, pokud situaci nezkomplikuje počasí, navštíví mezi třemi sty až čtyřmi sty diváky.

Kinematograf bratří Čadíků je charitativní projekt. Dobrovolné vstupné jde na různé věci. Kolik se loni mezi diváky na Novém Hradě vybralo peněz?

Kinematograf se všemi svými promítacími auty má během léta více než dvě stě zastávek, o to více nás těší, že výtěžek z dobrovolného vstupného vybraného v Jimlíně se pohybuje mezi nejvyššími z celé republiky a předčí mnohá města s desítkami tisíc obyvatel. Loni jsme vybrali 21 722 korun.

Stavební stav zámku v Jimlíně nebyl ideální. Za poslední roky se mnohé změnilo. Co se zatím stihlo udělat?

V posledních letech došlo k rekonstrukci cest a odvodnění nádvoří, instalaci venkovního osvětlení věže a nádvoří. Restaurování severního křídla, kde se zpřístupnily další místnosti, které jsou dnes už neodmyslitelnou součástí našich prohlídkových okruhů. Došlo na obnovu podlah v sálech jižního křídla, ale třeba také na vybudování bylinkové zahrádky za zámeckou kuchyní.

Majitelem zámku je Ústecký kraj. Kolik peněz na stavební obnovu za poslední roky investoval?

Převod zámku do majetku Ústeckého kraje jej zachránil před úplnou likvidací. Od vzniku kraje bylo do zámku investováno přibližně 120 milionů korun. Nebyly to jen prostředky Ústeckého kraje, ale hojně se využilo podpory z Norských fondů, ROP Severozápad, dotačních titulů Ministerstva kultury a dalších.

Co děje na zámku z hlediska stavebních prací nyní?

Na zámku je v současnosti rozpracovaná rekonstrukce, která zahrnuje opravu střechy nad kaplí a panskou oratoří, obnovu freskové výmalby v rytířském sále, výměnu oken v arkádové chodbě, restaurování štukové výzdoby před vstupem na kůr a termosanaci dřevěných stropů. Bohužel se v průběhu provádění oprav zjistilo, že některé konstrukce jsou v horším stavu, než naznačovaly restaurátorské průzkumy. Změny v technologických postupech je nutno zanést do projektu, k čemuž dochází právě v této době. Po aktualizaci projektové dokumentace se bude v práci pokračovat. Předpokládáme, že se dělníci na zámek vrátí nejdříve ke konci sezony, což je dobrá zpráva pro návštěvníky, kteří nebudou omezováni stavebním provozem.

Co se plánuje na další roky?

Na další roky jsou plánovány opravy fasád jižního a severního křídla, správní budovy a jižního a východního předhradí bývalé vinice a cest kolem zámku. Opravy by se měl dočkat rovněž most vedoucí z druhého nádvoří. Rovněž se plánuje oprava sklepů pod druhým nádvořím a vyčištění parkánových příkopů, které v minulých dobách sloužily pro odkládání nepotřebného odpadu.

Kolik má vaše organizace zaměstnanců?

Zámek má aktuálně pět pracovníků na plný úvazek a jednoho na úvazek poloviční.

Kdo na zámku provází návštěvníky?

Provázení na zámku zajišťují z části naši kmenoví zaměstnanci. V hlavní sezoně k nim přibývají ještě brigádníci, nejčastěji z řad studentů nebo důchodců. Brigádníků je přibližně dvacet a střídají se v průběhu sezony. V letošním roce zůstává převážná většina průvodců z let minulých, takže žádný velký nábor nováčků nechystáme. Těší nás, že pro naše průvodce je provázení na zámku srdeční záležitostí a zůstávají nám věrni, i když jinde by asi měli lepší finanční podmínky. Sezónní průvodci u nás berou mzdu 100 korun na hodinu.

Zámek nabízí také svatby. Kolik jich bylo třeba loni?

Každoročně se na zámku koná přibližně 15 svatebních obřadů. Snoubencům vyhovuje možnost výběru mezi zámeckou kaplí a barokní zahradou. Větším svatbám můžeme nabídnout barokní sál. Případným zájemcům bych vzkázal, že volné termíny na letošní rok stále ještě máme, ale příliš bych s jejich rezervací neotálel, protože se rychle plní. Všechny potřebné informace o svatbách jsou k nalezení na našich webových stránkách.

Zámek nabízí také ubytování. Jaký je o to zájem?

Ubytování nabízíme přímo na prvním nádvoří v rekonstruované budově bývalého úřednického domu. Pokoje jsou velké, světlé vzdušné, stylově zařízené a na stěnách jsou zrestaurované secesní výmalby. Ubytování je v provozu od května do konce září a zvláště o víkendech, svátcích a letních prázdninách bývá plně obsazeno.

Josef KABÁT

  • Je mu 38 let, narodil se v Ústí nad Labem.
  • Vystudoval farmacii na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Pracoval v lékárnách téměř po celé republice.
  • První zkušenosti z památkových objektů začal sbírat coby sezónní průvodce na hradě Švihově v roce 2000, pak následovaly zámky Humprecht a Hrubý Rohozec.
  • Kromě historie a hradů a zámků ho zajímá také kinematografie a divadlo, rád vaří.