I když Hradozámecká noc proběhne na zámku Stekník až v sobotu 31. července, už nyní tam herci trénují, zkouší kostýmy a učí se scénář.

Letošní scénky budou zaměřeny na dobu osvícenství. „Vraťme se do doby příchodu nového myšlení za Jana Františka hraběte Kulhánka z Klaudensteina na konci 18. století a prožijme šíření osvícenství za baronů Korbů z Weidenheimu,“ zvou pořadatelé na zámek.