Vlastní zámek spravuje Národní památkový ústav, je otevřený celoročně. Přístupné je Lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna a zámecké interiéry. A samozřejmě park.

„V objektu bývalé kovárny se skrývá jeden z nejrozsáhlejších souborů soch z dílny barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Tváří v tvář se zde setkáte s 28 sochami a sousošími. Tyto originály původně zahradních plastik jsou zde nabídnuty vašemu pohledu a prožitku. Sochy prezentujeme pomocí scénických světel a zvuku s možností nastavení různých atmosfér,“ uvádí se o lapidáriu na webu zámku.

Nevšední prohlídku zámeckých interiérů si lze v pátek a sobotu naplánovat i pozdě večer, návštěvníci k tomu obdrží lucerny. „Na našem zámku máte jedinečnou možnost si prohlédnout interiéry ještě v surové podobě před dokončením celkové obnovy. Můžete však vidět množství architektonických detailů, které budou po opravě skryty. Od června roku 2021 je k vidění stálá audiovizuální expozice pozdně gotických fresek ze zaniklého doupovského hřbitovního kostela sv. Wolfganga. V prostorách zámku je k vidění několik výstav. V pátek a sobotu máme otevřeno až do 23 hodin, k nočním prohlídkám zapůjčujeme lucerny,“ informuje správa zámku.

Jeho historie je pohnutá. Kdy vlastně panské sídlo ve Valči vzniklo, není úplně jasné. Byla to tvrz, jejíž zbytky se dochovaly v zámeckém parku. První písemná zpráva zmiňující výslovně zámek je z roku 1526, v té době se však označení zámek užívalo i pro hrady. Na konci 16. století je sídlo tehdejších šlechticů renesančně přestavěno, barokní úpravy proběhly o století později. V 19. století je zámek opět upraven, tentokrát ve stylu novorenesance. Poslední změny majitelů proběhly v období kolem druhé světové války. Roku 1937 prodává hrabě Thurn Valeč Janu Larisch-Mönnich, jemuž byl roku 1945 na základě Benešových dekretů zkonfiskován majetek. Od té doby je zámek v držení státu. Po válce se stal na krátkou dobu sanatoriem pro válečné veterány, v 50. letech útočištěm pro korejské děti a na dlouho poté dětským domovem. V roce 1976 zámek zachvátil zničující požár, obnova trvá dodnes.