Na zámku Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku si v letošním roce připomenou dvě významná výročí. Roku 2017 to bude 750 let od první zmínky o Jimlíně a přesně 250 let, kdy zámek koupil rod Schwarzenbergů a postaral se o jeho obnovu.

Při těchto příležitostech se bude konat několik akcí. Schwarzenbergům bude také věnován letošní přednáškový cyklus na zámku v Novém Hradě.

Chystá se několik akcí

„V roce 2017 tomu bude přesně 250 let, kdy zpustlý, sedláky a pruskými vojáky zbídačený zámek v Jimlíně zakoupil od rodu Löweneggů z Tondeur kníže Josef Adam ze Schwarzenbergu a připojil ho k panství postoloprtskému. Letos si tak budeme připomínat rod vesměs slavný, ovšem s naším severozápadním regionem nepříliš spojovaný, a to i přesto, že zde vlastnil přes 100 vesnic a zajistil zachování hospodářské prosperity svých dominií a existenci historických budov a sídel," upozornila správa zámku.

Letos si v Jimlíně připomenou také 750 let od první zmínky o obci. Roku 1267 se totiž v písemnostech setkáváme s Chotěborem z Jimlína, příslušníkem pozdějšího rytířského rodu, jež vymřel v polovině 15. století a na výsluní se dostal za vlády Lucemburků.

Výstava o mimořádné ženě

Zámek už zveřejnil plán akcí pro rok 2017. Se začátkem sezony v sobotu 1. dubna 2017 zahájí i výstava s názvem Eleonora ze Schwarzenbergu, rozená princezna z Liechtensteinu. Panelová výstava o šlechtičně, která své současníky oslňovala nejen svou krásou, vybranou garderobou a chováním, ale i rozhledem, inteligencí a dobrotou svého srdce bude na zámku k vidění celý rok, bude uspořádána ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích.

Také tradiční květnová Novohradská pouť bude věnována Schwarzenbergům. Její podtitul bude Barokní Schwarzenberská slavnost a ponese se v duchu 250. výročí od zakoupení panství tímto rodem.

V červnu se pak budou konat oslavy 750 let od první zmínky o Jimlíně.