Předškolní vzdělávání v mateřské škole je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 včetně. Při zápise musí rodiče nebo zákonní zástupci dítěte předložit svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

V Žatci je v současné době sedm mateřských škol, jejich kapacita je přes šest set míst.