Únor je v Žatci tradičním měsícem zápisu budoucích prvňáků a duben zase patří zápisům malých dětí do mateřských škol. Letos proběhne zápis ve městě příští týden - konkrétně v úterý a středu 9. a 10. dubna, vždy od 8 do 13 hodin. Termín zápisu je společný pro všech osm mateřských škol v Žatci.

Letos jich je ještě osm, v příštím roce se už jejich počet zredukuje na šest. Zastupitelé totiž v březnu rozhodli o sloučení čtyř školek do dvou.

Do které školky ale dítě zapsat? Dříve rodiče obvykle dávali dítě do školky co nejblíže k místu bydliště, ale to už dnes jako hlavní pravidlo také neplatí - velmi mnoho rodičů přiváží každé ráno dítě do mateřské školy autem třeba z druhého konce města.

Každá školka nabízí něco jiného

Kromě toho, že téměř každá školka navíc zajišťuje logopedickou péči, každá z nich má své zvláštnosti a výhody, na které láká. Například Mateřská škola U Jezu pracuje již od roku 2000 podle programu Začít spolu, připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. „Program podněcuje vývoj těch rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvláště potřebné. Všechny pedagogické pracovnice naší školky obdržely certifikát vzdělávacího programu Začít spolu. Základní principy jsou individuální přístup ke každému dítěti, samostatné rozhodování a volba dítěte, přijímání odpovědnosti za ně, rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit, pozorování, úzká spolupráce s rodinou a okolím," říká ředitelka MŠ U Jezu Dana Pechová. Kapacita školky v současné době je cca 80 dětí.

Sousední Mateřská škola U Mašinky se zase může pochlubit certifikátem o přijetí školy do sítě projektu Zdravá mateřská škola. Jedním z pilířů, o které se tento projekt opírá, jsou věkově smíšené třídy, což vyhledávají hlavně rodiče více sourozenců různého věku, kteří spolu mohou chodit do jedné třídy. U Mašinky mají čtyři takové třídy. „Zárukou spokojenosti dětí jsou podle našeho programu učitelky podporující zdraví, věkově smíšené třídy, rytmický řád života a dne, tělesná pohoda a volný pohyb, zdravá výživa, spontánní hra, partnerské vztahy s rodiči, spolupráce mateřské a základní školy, začlenění mateřské školy do života města," vypočítala ředitelka školky Jitka Kovářová. Kapacita této školky je cca 110 dětí. Právě uvedené dvě školky budou v budoucnu sloučeny do jednoho subjektu.

Rodinné prostředí

Mateřská škola ve Fügnerově ulici má nyní kapacitu cca 45 dětí a zhruba stejnou kapacitu má i další školka v této ulici, jíž se říká U Studánky. Také tyhle dvě školky budou sloučeny. „Naše školka je dvoutřídní, s kapacitou 44 dětí, přibližuje dětem rodinné prostředí. Při přijímání dětí je rodičům umožněn pobyt s dětmi ve školce v době adaptace, mají možnost variabilního docházení a stravování. Vnitřní vybavení modernizujeme. Pohybovým aktivitám slouží tělocvična a zahrada. V říjnu 2011 byla vyměněna stará okna za nová, naším snem stále zůstává nová, barevná a přitažlivá fasáda, která upoutá, pobaví a přispěje k dobré pohodě již při pohledu na ni," říká ředitelka školy Jana Hribová.

Ať už se vydáte k zápisu do jakékoliv školky, tohle určitě nesmíte zapomenout: rodiče nebo zákonní zástupci musí mít s sebou svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Školky přijímají děti od věku tří let.

Alla Želinská