Termíny zápisů dětí do prvních tříd místních základních škol oznámilo město Louny. Pro školní rok 2016/17 to bude pátek 15. ledna od 14 do 18 hodin a sobota 16. ledna od 9 do 11 hodin.

Zákonní zástupci se mají dostavit k zápisu s dětmi, které k 31. 8. 2016 dosáhnou věku šesti let. S sebou je třeba vzít občanský průkaz zástupce a rodný list dítěte. A pokud rodič bude žádat o odklad školní docházky, tak také příslušné potvrzení.

Jednotlivé lounské školy zároveň už oznámily i náhradní termíny pro ty, kteří těch řádných ze závažných důvodů využít nemohou. V případě ZŠ J. A. Komenského, ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše a ZŠ Přemyslovců to bude středa 3. února. ZŠ Prokopa Holého má náhradní termín zápisů ve středu 27. ledna a ZŠ Školní ve středu 10. února.