Tři stovky dětí, přesně 299, přišly na zápisy do žateckých základních škol do 1. ročníku. Ty se ve městě konaly první únorový týden.

Největší zájem mezi rodiči byl o ZŠ Komenského alej, kam k zápisu dorazila skoro polovina všech budoucích prvňáků z města. Ve škole z kapacitních důvodů zvažují, že otevřou od září čtyři první třídy. „K zápisu přišly 124 děti, dalších pět ještě přijde po nemoci na dodatečný zápis. Do 1. ročníku by k nám mělo v září nastoupit kolem sta dětí. Rozhodujeme se, zda otevřít čtyři třídy, nebo jen tři," sdělil Zdeněk Srp, ředitel ZŠ Komenského alej. Teď jsou ve škole tři první třídy dohromady s 88 žáky. O tom, že je o tuto školu mezi žateckými rodiči velký zájem, svědčí fakt, že téměř polovina dětí, přesně 53, které k zápisu přišly, byly z jiných obvodů. Spadají tedy svým bydlištěm pod jinou žateckou základní školu.

K zápisu do Základní školy Jižní přišlo 72 dětí, nastoupit by v září měla necelá šedesátka z nich. „Větší zájem jsme nezaznamenali, spíš naopak, přišlo o deset dětí méně než v loňském roce. Mimo náš spádový obvod přišlo pět dětí," sdělila Jana Glogarová, zástupce ředitele pro první stupeň ZŠ Jižní. Na ZŠ Jižní mají v současné době ve třech prvních třídách 62 žáků. „Pokud se nezvýší počet žáků pro příští školní rok, otevřeme dvě první třídy," uvedla Jana Glogarová.

Do dvou základních škol v žateckém Podměstí přišla k zápisu dohromady stovka dětí, tedy přibližně třetina ze všech v Žatci.

K zápisu na ZŠ Petra Bezruče přišlo celkem 65 dětí, od září by mělo nastoupit 49 žáků. „Zájem rodičů o naši školu byl přiměřený a obvyklý jako v minulých letech a kapacita školy umožňuje přijmout všechny zájemce," sdělila Hana Smékalová, zástupce ředitelky ZŠ Petra Bezruče. Ve škole mají aktuálně dvě první třídy a dvě zůstanou i v září.

„K zápisu do ZŠ náměstí 28. října přišlo celkem 38 dětí. Z nich sedm má odklad, tudíž v září předpokládáme nástup 29 dětí," sdělila Silvie Svobodová ze Základní školy 28. října. Ve škole je aktuálně jedna první třída a tento stav zůstane i v září.