Základní škola Lenešice zveřejnila termín pro zápis do první a přípravné třídy. Je jím středa 5. dubna. Rodiče s dětmi mohou přijít mezi 14. a 18. hodinou do budovy prvního stupně.

Zápis je určen pro omladinu, narozenou do konce srpna roku 2011. Tedy pro děti, které letos do 31. 8. dosáhnou věku šesti let. Zákonní zástupci s sebou k zápisu mají vzít občanský průkaz a rodný list dítěte.

Náhradní termín je stanoven na 19. dubna od 14 do 15 hodin.