Program nového kulturního domu Zastávka v Lounech, přesněji tamního Vrchlického divadla, které ho spravuje, zve už nejméně druhý týden na zajímavý program. V Zastávce by se mělo tančit při kurzech pro mladé, na tuto neděli byla dokonce avizovaná tančírna pro všechny zájemce. Nic z toho se ale zatím v novém sále nekoná. Objekt stále nemá povolení k veřejnému provozu od hasičů. A ti ho nemohou udělit kvůli přetrvávajícím problémům se splněním nároků požární bezpečnosti.

V současné době se čeká na úpravu prosklených protipožárních dveří, které při dodání nesplňovaly některé požadavky. Pokud nenastanou další komplikace, mohla by Zastávka získat povolení příští týden. Bez něj nemůže začít fungovat.

Město Louny koupilo objekt Zastávky od soukromého majitele v roce 2012 za 11 milionů korun. Přestavba nemovitosti na moderní kulturní dům a jeho vybavení stály dalších 22 milionů korun. S těmito náklady ovšem výrazně pomohla dotace z peněz Evropské unie, a tak město z částky nutné na přestavbu zaplatilo jen zhruba čtyř miliony. Další ještě asi tři miliony pak ovšem město dodatečně přidávalo za tzv. vícepráce. Kulturní dům je hotov od září, zatím však pro veřejnost otevřen nebyl s výjimkou jediného dne, určeného k prohlídkám pro zájemce.