Ing. Rostislav Mihalčík je novým zastupitelem města Postoloprt. Jeho mandát vznikl nyní v polovině září. Původně byl zastupitelem na tomto místě Miroslav Solar, dřívější místostarosta Postoloprt. Ten se ovšem letos v létě místa v zastupitelstvu vzdal kvůli svému pracovnímu vytížení (od července je novým ředitelem Městské policie Žatec).

V srpnu ho v zastupitelstvu na základě výsledků loňských komunálních voleb nahradil Ing. Miroslav Krpec, avšak během září i on odeslal městu dopis, že se vzdává mandátu kvůli pracovnímu vytížení (pracuje jako ředitel Elektrárny Mělník).

Novým zastupitelem se tedy stal Rostislav Mihalčík, který na nejbližší schůzi zastupitelstva v závěru září složí předepsaný slib.