V Žatci by si představovali ze strany Ústeckého kraje větší, systematičtější podporu. „Budu se zasazovat o rovnocennější a spravedlivější přístup k žatecké nemocnici jako k jedinému poskytovateli zdravotní péče v okrese Louny,“ sdělil Radim Laibl (ANO).

„První věc, o kterou bychom měli my, krajští zastupitelé ze Žatce, usilovat, je zajištění další, trvalé podpory žatecké nemocnice ze strany kraje. Je dobře, že ji nedávno uznal za součást krajského zdravotního systému, protože zajišťuje péči pro občany z jihozápadní části kraje,“ uvedl Jan Kranda (Piráti). Rovněž Petr Kubeš (KSČM) chce s ostatními nově zvolenými žateckými krajskými zastupiteli usilovat o větší finanční a materiální podporu pro nemocnici v Žatci. „Předpokládám, že zástupci v radě za ODS budou mít v úmyslu totéž v rámci podpory nemocnice v Kadani,“ sdělil s poukazem na to, že kadaňský starosta Jiří Kulhánek je zároveň krajským lídrem ODS.

Radim Laibl chce usilovat také o dokončení části cyklostezky Ohře na trase Žatec Nechranická přehrada a přírodovědného centra Věda na kouli v Žatci. „Chtěl bych také prosadit další rekonstrukce krajských silnic v okrese, například silnice II/225 Žatec Louny,“ sdělil.

Jan Kranda plánuje, že jako učitel informatiky se zasadí o podporu technických klubů, který také v Žatci vzniká. „Rád budu nápomocen při jeho realizaci. Pokračování rozvoje technických klubů zaměřených na robotiku a informatické myšlení je jedním z našich programových bodů v oblasti školství. A s tím souvisí i podpora žateckých škol zřizovaných krajem. Z krajských projektů mohou školy získat nejen nové pomůcky a vybavení, ale i možnosti dalšího vzdělávání pedagogů,“ přiblížil.

„V oblasti kultury bych se rád zasadil o dotaci pro nedaleký zámek Stekník, který je sice zřizován Národním památkovým ústavem, ale je významnou turistickou zajímavostí Žatecka a součástí žádosti o vstup do UNESCO. Další otázka, za kterou je třeba se postavit, je zlepšení dopravního spojení našeho regionu s krajským městem a se sousedními kraji či s Prahou,“ dodal. I on by rád prosadil rekonstrukci krajské silnice ze Žatce do Loun, jejíž součástí je žatecká Pražská ulice, a zasadil se o dokončení další části cyklostezky podél Ohře.

Petr Kubeš chce kromě zmíněné nemocnice podporovat rozvoj mládežnického sportu, zejména s ohledem na dotování malých sportovních klubů. „Podle mého soudu by bylo vhodné začlenit žateckou městskou hromadnou dopravu do integrované dopravy Ústeckého kraje. Žatec je jedním z mála měst v Ústeckém kraji, které není do systému začleněno,“ připomenul. V neposlední řadě se chce zasadit o rozvoj venkova.

Jak se krajským zastupitelům jejich vize naplnily, se ukáže za čtyři roky, až jim mandáty vyprší.