Porušil majitel žatecké pizzerie při rekonstrukci fasády budovy podmínky na poli památkové péče tak, že je nutné mu krátit příspěvek od města? Nebo ne? To déle než hodinu řešili na své poslední schůzi žatečtí zastupitelé.

K verdiktu se i přes několikeré hlasování nedobrali. Žádný z předložených závěrů nepřijali. Zda majitel objektu na rohu Nákladní ulice a Kruhového náměstí dostane dotaci v plné výši, nebo bude nějak krácena, rozhodnuto zatím není.

Podle radničního odboru rozvoje však podmínky pro poskytnutí příspěvku z fondu regenerace, který mu v květnu ve výši 240 tisíc korun schválilo zastupitelstvo, majitel nesplnil. „Při realizaci prací nedodržel podmínku požadující použití vápenné technologie. Původní prvky architektonického členění měl zachovat a jejich lokální poškození doplnit. Doplnění poškozených prvků mělo být provedeno v omítce a nikoli za použití prefabrikátů z polystyrenu,“ uvedla v materiálech pro zastupitele vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

S přihlédnutím k položkám rozpočtu na rekonstrukci úředníci navrhli snížení dotace na polovinu.

Vzhled domu zachovali

Majitel pizzerie Ladislav Kodl pochybení odmítá. „Je pravdou, že na vystouplé rámečky kolem oken jsme použili polystyrenové prefabrikáty, které jsme pak přeštukovali vápennou omítkou. Nemyslím si ale, že bychom udělali něco špatně. Dům se sice nachází v památkové zóně, sám o sobě není kulturní nemovitou památkou. Jeho celkový vzhled jsme zachovali,“ hájil se.

O část příspěvku však kvůli neshodě zastupitelů zatím nepřijde. Jedni totiž tvrdili, že se zas tak nic hrozného nestalo a že by město mělo být rádo za každou opravenou nemovitost. Druzí argumentovali tím, že pravidla by měla platit. A pokud se poruší, má následovat sankce.

„Pokud příspěvek snížíme, bude to demotivující pro další majitele, kteří by chtěli svou nemovitost opravit,“ zahájil debatu zastupitel Vladislav Hrbáček. „Nechceme majitele historických domů v centru města navádět k nějakým zběsilostem a viditelným prohřeškům proti estetice. Z mého laického pohledu, když se kolem domu projdu, žádnou zběsilost nevidím,“ souhlasil se svým předřečníkem zastupitel Jan Novotný.

Oproti tomu jiní zastupitelé se vyjádřili v tom smyslu, že k porušení pravidel došlo a příspěvek by mělo město snížit. „Nechceme bránit nikomu, aby opravil svůj dům. Na druhou stranu jsou jasně daná pravidla. A měli bychom dbát na to, aby se dodržovala,“ řekl například Jiří Karas. „Nemyslím si, že by bylo úplně dobré mu sankci v plné výši odpustit. Chválím opravu domu, ale pravidla by se měla dodržovat,“ souhlasil Pavel Pintr.

Ve smlouvě mezi městem a majitelem domu je výslovně uvedeno, že práce musí být provedeny v souladu se závazným stanoviskem zákona o státní památkové péči. „Stanoviska nebyla splněna, budeme proto v této věci zahajovat správní řízení. Pravidla jsou daná, investor je znal a přesto je porušil,“ sdělil vedoucí stavebního úřadu Tomáš Trávníček.

Celou věc tak bude žatecká radnice ještě řešit. Příspěvek na opravu fasády pizzerie jde z fondu regenerace, který město Žatec na podporu oprav historických nemovitostí zřídilo před několika lety.