Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání 29. ledna rozhodlo o prodloužení termínu příjmu žádostí o dotace na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva, takzvané kotlíková dotace. Termín přijímání žádostí byl prodloužen až do 29. června do 12.00 hodin. V případě vyčerpání vyčleněných finančních prostředkůj bude výzva ukončena dříve.

Krajské zastupitelstvo schválilo dotační program v září loňského roku s tím, že příjem elektronických žádostí začal na konci října. Elektronická aplikace Kotlíková dotace byla žadatelům přístupná od 2. října.

V aktuální třetí výzvě lidé k 12. lednu 2018 doručili celkem 1 670 elektronických žádostí.