Velkou zasedací síň Městského úřadu Louny zaplní opět v pondělí 14. prosince zastupitelé. Na svém posledním letošním jednání budou rozhodovat o několika důležitých bodech.

Tím hlavním je návrh rozpočtu na příští rok. Byť je provozně v kladných číslech – počítá se s příjmy 324,6 milionu a výdaji 302,5 milionu korun – plánované investice ve výši 45 milionů korun znamenají, že rozpočet bude schodkový. Pokud zastupitelé tuto podobu schválí, vezmou se chybějící peníze z úspor z minulých let.

Čtěte více: Louny chystají schodkový rozpočet. Kvůli investicím

Budou odměny poloviční?

Další zajímavý bod bude řešit odměny neuvolněných členů zastupitelstva a fyzických osob v komisích a výborech. Od začátku příštího roku mají mít členové komisí nárok na peněžní plnění ve výši 350 korun měsíčně, členové finančního a kontrolního výboru 600 korun a členové osadního výboru 300 korun. „Jde o snížení o polovinu. Koalice se shodla, že odměna je stejně za hodiny náročné práce spíše symbolická a lidé, kteří chtějí pracovat pro město, to nedělají pro peníze," uvedl Radovan Šabata, starosta Loun.

Zastupitelé budou kromě dalšího jednat i o řadě rozpočtových změn a majetkových záležitostí.

Sýkorova mozaika

Nová mozaika z obrazců, jak byla představena veřejnosti ve čtvrtek v lounském divadle. Pokud by ji schválilo město, mohla by v prostoru před divadlem být vydlážděna natrvalo. A na programu je i takzvaná Sýkorova mozaika, která by mohla v budoucnu vzniknout v prostoru před Vrchlického divadlem. Petici Spolku Sýkora 2020 za tento záměr projednali v minulých dnech členové investiční komise i rady a myšlence vyjádřili podporu. Respektive souhlas se zahájením přípravných prací na realizaci, tedy zpracování projektové dokumentace. „Počítáme s finanční spoluúčastí spolku i na přípravě této dokumentace, která by měla objasnit a doladit některé technické záležitosti. Pokud dojde na realizaci, věřím, že to nebude akce čiště města, ale že se zapojí i občané, firmy a podobně," upozorňuje R. Šabata.

Mozaika má vzniknout podle návrhu Zdeňka Sýkory, lounského rodáka a světově uznávaného umělce. Na studii pracoval významný architekt Josef Pleskot a je v podstatě úpravou slavné, ovšem zřejmě nenávratně ztracené, protipožární opony právě z lounského divadla. Spolek Sýkora 2020 by chtěl, aby se po novém náměstíčku chodilo v roce 2020, kdy uplyne 100 let od narození Zdeňka Sýkory. Ten zemřel v roce 2011.

Připomeňte si: Místo před divadlem má být rámem pro Sýkorovu mozaiku

Jednání vedení města je jako obvykle veřejné, přijít se podívat nebo oslovit zastupitele může každý. Začátek je tradičně v 16.30 hodin­.